Affalds- og Ressourceindustrien


ARI: Grøn affaldssektor kræver national tilgang

ARI: Grøn affaldssektor kræver national tilgang

DEBAT: Effektiv affaldsgenanvendelse kræver store investeringer, som igen kræver store mængder affald for at hænge sammen. Derfor skal affald ikke ses som et kommunalt anliggende, men som et nationalt anliggende, skriver Henrik Grand Petersen.