Vandsektor


Kronik: Danske Vandværker efterlyser gode politiske løsninger

Kronik: Danske Vandværker efterlyser gode politiske løsninger

KRONIK: Regeringens forsyningsstrategi anbefaler mere statslig styring med de danske vandværker, men dermed flyttes styringen over til embedsmænd bag skriveborde fjernt fra de håndgribelige problemer i vandværksverdenen, skriver Allan Weirup fra Danske Vandværker. 

Kræver adgang til Altinget | Forsyning"