Artikel

V og LA: Rød blok fører skræmmekampagne mod drikkevandet

V og LA: Rød blok fører skræmmekampagne mod drikkevandet

VANDKAMP: Trods nye fund af pesticider har drikkevandet aldrig haft det bedre i Danmark, mener Venstre og Liberal Alliance. De to partier vil have venstrefløjen til at stoppe med at få vand fra hanerne til at lyde sundhedsskadeligt.

Kræver adgang til Altinget | Forsyning
Danske Vandværker efter nye pesticid-fund: Der er brug for politisk handling

Danske Vandværker efter nye pesticid-fund: Der er brug for politisk handling

Q&A: De nye fund af pesticidrester i drikkevandet er bekymrende for forbrugerne og kræver politisk handling, lyder det fra Danske Vandværker. Det er slemt ikke at vide, hvad der ligger og gemmer sig af synder fra fortiden, siger direktør Susan Münster.

Kræver adgang til Altinget | Forsyning
KL: Pulje til kystsikring på finansloven er ”slet ikke stor nok”

KL: Pulje til kystsikring på finansloven er ”slet ikke stor nok”

KYSTER: Regeringen har i sit finanslovudspil øremærket millioner til mere kystsikring, men møder stadig kritik fra KL. ”Store projekter kan kun løses, hvis staten hjælper,” siger Kenneth Muhs (V), næstformand i KL’s miljø- og forsyningsudvalg.

Kræver adgang til Altinget | Forsyning