Opinion


Anne Grete Holmsgaard: Hvem er kunderne til de nye klimateknologier?

Anne Grete Holmsgaard: Hvem er kunderne til de nye klimateknologier?

KOMMENTAR: Succesen af CO2-fangst og Power-to-X kræver, at der træffes vanskelige politiske beslutninger om, hvordan man får sikret, at produkterne kan afsættes, når der ikke er udsigt til, at de kan konkurrere prismæssigt med fossile brændsler.