11 forsyningsselskaber: Giv os større handlefrihed

DEBAT: Sidste års energiaftale har skabt et konkurrenceforvridende marked, der betyder ekstraomkostninger for fjernvarmeselskaber, som i sidste ende kan tilfalde varmekunderne, skriver Christian Hagelskjær fra Energi Viborg og ti andre forsyningsselskaber.

Af Christian Hagelskjær, Energi Viborg m.fl.
(se resten af debattørerne i bunden af indlægget)

Med energiaftalen sidste sommer fik mange mindre fjernvarmeværker endelig frihed til ikke længere at være pålagt at producere både el og varme, og de fik frihed til ikke længere at anvende den dyre naturgas.

I de tre byer, hvor centrale kraftvarmeværker fortsat fyrer med kul, fik selskaberne ligeledes mulighed for ikke længere at være bundet af de forældede krav om samproduktion af el og varme.

Det er alt sammen rigtig godt, fordi disse krav er fordyrende for fjernvarmekunderne og dermed medvirker til at give højere varmeregninger end nødvendigt.

Fjernvarmeselskaber bundet af gamle krav
Midt imellem de mange mindre værker og de store selskaber er der imidlertid en gruppe fjernvarmeselskaber, der fortsat er bundet af fortidens krav. 35 mellemstore fjernvarmeselskaber, hvoraf en del driver decentrale kraftvarmeværker, fik ligesom de mange mindre selskaber grundbeløb til 1. januar 2019.

Grundbeløbet var kompensation for tvungen samproduktion, tvungen naturgas og rådighed for elsystemet.

Nu er grundbeløbet væk, og de små fjernvarmeselskaber er fritaget for bindinger.

Ekstraomkostninger pålægges varmekunder
De mellemstore selskaber har fortsat brændselsbinding – fortrinsvis til gas – og anlæg, hvor den tvungne samproduktion af el og varme medfører ekstra omkostninger. Da el sælges på det samme marked som fra store og små værker, vindmøller, solceller og import, kan omkostningerne ved samdriften ofte ikke dækkes fra elmarkedet. En del omkostninger kan derfor blive pålagt varmekunderne.

Grundbeløbet kom fra PSO'en og dermed elkunderne, der ad den vej bidrog til opretholdelse af elforsyningssikkerheden og beløb sig til op imod to milliarder kroner i 2018. Nu mangler disse penge til dækning af kraftvarmeværkernes omkostninger ved de mange bindinger.

Kraftvarmebindingen er konkurrenceforvridende
Efter grundbeløbets bortfald har både statens systemansvarlige, Energinet og Energistyrelsen klart meddelt, at der ikke er brug for de decentrale kraftvarmeenheder for at opretholde elforsyningssikkerheden.

Alligevel har politikerne besluttet at afvente en analyse af den fremtidige elforsyningssikkerhed, før man vil tillade, at de mellemstore decentrale kraftvarmeværker slipper for brændsels- og kraftvarmebindingen.

De mellemstore decentrale kraftvarmeværker leverer til elmarkedet og varmekunderne, som de små decentrale kraftvarmeværker og centrale kraftvarmeværker. Derfor bør kraftvarmebindingen også ophæves for mellemstore selskaber. Alt andet er konkurrenceforvridende.

Elsystemet bør betales af elkunderne
Når myndighederne har meldt ud, at elsystemets forsyningssikkerhed ikke afhænger af de mellemstore decentrale kraftvarmeværker, bør det være muligt at give disse selskaber en hurtig afklaring. Naturligvis med respekt for allerede foretagne investeringer.

I det omfang, elsystemet har brug for ydelser fra mellemstore decentrale kraftvarmeværker, må der sikres betaling for disse ydelser. Bortfaldet af grundbeløbet har sparet elforbrugerne for udgiften ved udfasning af PSO. Det er bestemt godt for elforbrugerne, men skidt for fjernvarmevarmekunderne.

I fremtiden bør forsyningssikkerheden i elsystemet fortsat betales af elkunderne.

Fjernvarmeselskaber skal have handlefrihed
Alle fjernvarmeselskaber kigger ind i en fremtid, hvor politikere ønsker større valgfrihed til fjernvarmens kunder. De langsigtede planlægningshensyn tilsidesættes for den enkelte forbrugers valgfrihed.

Når det er tilfældet, må vi kræve, at alle fjernvarmeselskaber får den samme handlefrihed som konkurrenterne med andre opvarmningstilbud, og at fjernvarmeselskaberne i det mindste ikke får pålagt tvungne meromkostninger til ydelser, som myndighederne ikke mener, der er brug for.

Det bør derfor være muligt at finde en løsning, så ikke fjernvarmekunderne også i fremtiden skal betale for elforsyningssikkerhed. 

Forfattere:
Christian Hagelskjær, Energi Viborg, Christian Niederbockstruck, Fjernvarme Horsens, Jacob Brønnum, Forsyning Helsingør, Claus Reimann Petersen, Frederikshavn Forsyning, Anders Møller-Hansen, Hillerød Forsyning, Per Sørensen, Hjørring Varmeforsyning, Knud Schousboe, MEC BioHeat & Power, Jens Andersen, Næstved Fjernvarme, Jens Østergaard Jørgensen, Silkeborg Forsyning, Tage Meltofte, Skive Fjernvarme, Henrik Birch, SK Varme, Erik Wolff, Sønderborg Varme og Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme.

Forrige artikel EP-kandidat: Nølende politikere lægger en dæmper på plastgenbruget EP-kandidat: Nølende politikere lægger en dæmper på plastgenbruget Næste artikel Dansk Energi: Tosset at satse på atomkraft som svar på klimakrisen Dansk Energi: Tosset at satse på atomkraft som svar på klimakrisen