Aktører: Ministerens interesse for effektivisering er helt skæv timing

DEBAT: Forsyningssektoren står over for radikale forandringer, og derfor er det både præmaturt og på et forkert grundlag at påbegynde en analyse af mulighederne for effektivisering af sektoren, mener Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Energi.

Kim Mortensen, Carl-Emil Larsen og Anders Stouge
Hhv. direktør, Dansk Fjernvarme, adm. direktør, DANVA, og viceadm. direktør, Dansk Energi

Energi- og forsyningssektoren har ydet et væsentligt bidrag til Danmarks grønne omstilling og biodiversitet. Det er sket på en omkostningseffektiv måde til gavn for kunderne. Vi er i branchen klar på at levere igen og bakker fuldt op om klimamålet på 70 procent.

Derfor er vi også noget forundret over, at klimaministeren iværksætter en analyse af potentialet for effektivisering i eldistribution, fjernvarme og vand. Ikke fordi vi har noget imod at blive kigget efter i sømmene. Vi anerkender, at vores sektor løbende kan blive mere effektiv. Det arbejder vi målrettet på hver dag. Men timingen i analysen er skæv.

For rundt om hjørnet venter klimahandlingsplaner, som udstikker de markante forandringer, vand-, fjernvarme- og elsystemet skal igennem, når vedvarende energi sparker de fossile brændsler ud af vores samfund.

Der er tale om forandringer, som vil kræve meget store investeringer i sektorerne, et stigende forbrug af den grønne energi og helt nye måder at drive selskaberne på. Det bør reguleringen af sektorerne tage højde for – og ikke modarbejde.

Så hvorfor sætter man en analyse i gang, når vi endnu ikke ved, hvad det er for en verden, vi står over for? Lad os nu først finde ud af, hvilke grønne ambitioner der er for vores sektor, og hvor hurtigt det skal gå. Når vi har fundet ud af det, kan vi tale om virkemidler.

Bagudskuende analyse er meningsløs
Det giver derfor god mening at pille analysen af bordet for nu – ligesom klimaministeren for nylig har udskudt fremtidens regulering af fjernvarmen til efter klimahandlingsplanerne.

I forsyningssektoren kommer vi til at se ind i en helt anden verden, end vi har været vant til, på grund af den grønne omstilling. Vi kigger ind i markante investeringer og en meget anderledes måde at drive sektoren på. Det er vi klar til. Men det skal ske i et samspil med politikere og den regulering, der lægges ned over sektoren.

Vi skal stoppe med at kigge ud ad bagruden, for at se hvordan omkostninger og priser har været. Det er jo netop det, en traditionel effektiviseringsanalyse er udtryk for, hvor man bruger historiske forhold til at sige noget om, hvordan man kan effektivisere sin drift i en fremtid, der er helt anderledes end den, vi hidtil har kendt.

At bruge historiske data til at regulere fremtidens helt anderledes forsyningsselskaber i den grønne omstilling svarer til at sammenligne et fodboldholds historiske præstationer med andre fodboldhold og så efterfølgende bruge resultatet til at sige noget om, hvordan man kan effektivisere sit basketballspil. Det giver meget lidt mening.

Der er brug for en regulering af energi- og forsyningssektoren, som skuer fremad og har blik for klimamålet og indholdet af klimahandlingsplanerne. Det klares ikke med snævre besparelser og effektiviseringer, men i stedet gennem kloge og smarte investeringer.   

Vi ser frem til at bidrage til et grønnere Danmark. Men første skridt må være, at man politisk tager stilling til, hvordan vi skal bidrage – frem for kunstige besparelser i et Excel-ark.

Forrige artikel Messerschmidt: Det minder om en dårlig molbohistorie, at vi skal slukke for vindmøllerne, mens det blæser Messerschmidt: Det minder om en dårlig molbohistorie, at vi skal slukke for vindmøllerne, mens det blæser Næste artikel Forskere: Der er teknologi til at nå klimamålene, men ikke politisk vilje Forskere: Der er teknologi til at nå klimamålene, men ikke politisk vilje