CSR-rådgiver: Offentlige udbud bør konkurrere på cirkulær økonomi

DEBAT: Regeringens strategi for cirkulær økonomi tager ikke gennemgribende midler i brug. Man bør eksempelvis ændre udbudsloven, så offentlige udbud skal konkurrere på cirkulær økonomi, mener Tine Lange.

Af Tine Lange
CSR-rådgiver og medinitiativtager til Circle House og Foreningen for byggeriets samfundsansvar (FBSA)

Min fjortenårige søn spurgte mig forleden, hvad der skal til for at stoppe klimaforandringerne. Han var ikke interesseret i at høre om vores regelmæssige ture på genbrugsstationen, mindre kød og ønsket om en elbil. Han ville vide, hvad der skulle til. Hvad der var nok.

Spørgsmålet var affødt af, at Radioavisen bragte (endnu) en analyse om klodens tilstand. Denne gang var eksperternes konklusion, at vi allerede inden 2035 skal have helt andre og mere gennemgribende tiltag for at nedbringe CO2-udledningen og dermed undgå ekstremt vejr med storme, vand og hede i et omfang, vi kun svært kan forestille os. Sølle 17 år har vi til at bringe tingene i orden.

Regeringens forslag rækker ikke
Ugen efter kom regeringens strategi for cirkulær økonomi. Et tema, der er uomgængeligt, når vi taler klimaudfordringer. Fordi det handler om at genbruge allerede forarbejdede ressourcer og herved nedbringe både CO2-forbruget og forbruget af naturens råstoffer.

Regeringens strategi for cirkulær økonomi indeholder en række gode initiativer til at få sorteret og genbrugt affald bedre og til at støtte virksomheder, der går fra lineær produktion til cirkulær. Men de store håndtag er ikke taget i brug. Og forslagene rækker slet ikke, hvis jeg skal kunne svare min søn med det håb for fremtiden, som jeg ønsker, at han skal bære med sig.

Hvorfor er det så svært at tage mere gennemgribende midler i brug?

101 bud på handlinger, der fremmer omstilling
Min professionelle indgang til bæredygtighed og cirkulær økonomi er blandt andet gennem projektet Circle House, hvor 45 virksomheder fra byggeindustrien er gået sammen om at udvikle nye løsninger i materialer, der kan skilles ad efter endt brug for at blive genanvendt på nye måder i nye byggerier.

Circle House skal blive til 60 boliger i Aarhus og er bygget, så 90 procent af materialerne kan genanvendes til stort set samme værdi. Circle House-projektet har desuden sammen med 400 personer fra industrien formuleret 101 forslag til, hvad der kan gøre det danske byggeri cirkulært. Omtrent en fjerdedel af forslagene handler om behovet for, at politikerne formulerer incitamenter eller krav, da markedet i sig selv kun udvikler sig langsomt.

Skriv genanvendelse ind i udbudsloven
Et af branchens 101 forslag, som kunne have været en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi, er: ”I de offentlige udbud bør det indføres, at der vælges den løsning, der indeholder mest genanvendte materiale til tilnærmelsesvist samme pris/omkostning.”

Dette forslag har projekt Circle House arbejdet videre med sammen med Horten Advokatselskab. Det er helt konkret endt som forslag til et nyt stk. 5 til udbudslovens § 162 og handler om, at en offentlig organisation, som sætter en opgave i udbud, skal beskrive, hvordan de, der byder på opgaven, skal konkurrere på genanvendelse. Med andre ord - hvis den offentlige organisation ikke bruger genanvendelse som konkurrenceparameter, skal det forklares hvorfor.

En sådan lille ændring, hvor bevisbyrden er vendt på hovedet, så offentlige organisationer skal forklare, hvis der ikke skal konkurreres på genanvendelighed, vil skabe en grundlæggende opmærksomhed på cirkulær økonomi. Og et radikalt skift i fokus.

20. september mødes Circle House i BLOX med en række af Christiansborgs politikere for at diskutere bæredygtigt byggeri. Forhåbentlig kan det blive anledning til at præsentere lovforslaget og andre bud på handlinger, som er mere vidtrækkende end formuleringerne i regeringens strategi for cirkulær økonomi.

Forhåbentlig kan byggeriets initiativer bringe os et skridt videre i den rigtige retning. Også selv om vi stadig er langt fra at kunne give det svar, som kan stille sulten i min søns spørgsmål.

Forrige artikel ARC efter kritik: ARC efter kritik: "Det giver god mening at tage affaldsindsamling hjem" Næste artikel Rektor: Stor blind vinkel i regeringens strategi for cirkulær økonomi Rektor: Stor blind vinkel i regeringens strategi for cirkulær økonomi