Dansk Affaldsforening: Affaldsansvar ligger hos hoteller og restauranter

REPLIK: I affaldsbekendtgørelsen står, at virksomheder skal kildesortere. Samtidig at væsentlige dele af affaldet genanvendes. Et miljømæssigt alternativ trumfer altid kommunens klassificering, skriver Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Affaldsforeningen.

Af Jacob Hartvig Simonsen
Direktør i Dansk Affaldsforening

Mikal Holt Jensen, miljøchef i Horesta, drømmer i et debatindlæg her i Altinget om ensretning af kommunernes affaldshåndtering. I Dansk Affaldsforening er vi nødt til at spørge: Hvor stort et problem står Horesta i virkeligheden over for?

Sagen er nemlig, at kommunerne i forvejen ikke har særligt meget at gøre med Horestas medlemmers affaldshåndtering. Det genanvendelige erhvervsaffald har været ude af kommunernes hænder siden 2010, og ansvaret er i stedet overladt til den enkelte virksomhed, det vil sige Horestas medlemmer.

Kan virksomhederne vise, at affaldet genanvendes, skal kommunerne jævnfør affaldsbekendtgørelsens paragraf 4 stk. 3 klassificere affaldet som genanvendeligt. Ellers anviser kommunen affaldet til henholdsvis energiudnyttelse eller deponi, hvor den fortsat har ansvaret.

Derfor burde der ikke være problemer for kæderestauranter og lignende, hvis de ellers udsorterer til genanvendelse som krævet i affaldsbekendtgørelsen. Så er affaldet helt frit.

Hvorfor one-size-fits-all?
Det er blevet vældig moderne at tale om ensretning – og af uvisse årsager har almindelige menneskers husholdningsaffald pludselig stor betydning for en brancheorganisation for private virksomheder som Horesta – men vi savner, at diskussionen knyttes til, hvad vi forventer at opnå ved sådan en øvelse.

Er der problemer med kommunernes nuværende håndtering? Hvor skal innovationen komme fra, hvis one-size-fits-all-tankegangen bliver den dominerende? Forskellige typer skraldebiler kan rent faktisk give utrolig god mening, alt efter om de skal køre rundt i smalle brostensgader i byerne, eller om de kan boltre sig på landevejene. Selvfølgelig med den forudsætning, at vi fortsat skal fremme innovationen både i forhold til drivmidler, økonomi, arbejdsmiljø og logistik.

Fælles piktogrammer – også til hoteller
I Dansk Affaldsforening finder vi det vigtigere, at det bliver overskueligt og nemt for borgerne at sortere deres affald, end om sorteringen foregår i en spand, todelte containere eller på miljøstationen. Derfor har vi sammen med KL og Miljøstyrelsen udviklet fælles piktogrammer, som kommunerne på tværs af systemer kan klistre på spandene til gavn for affaldssorteringen.

Det er i øvrigt gratis, så Horestas medlemmer kan være med, så for eksempel også hotelgæster møder piktogrammerne. Det kunne måske endda blive et krav i Green Key-mærkningen, at hotellet bruger dette fælles piktogramsystem?

Horestas indlæg ville derfor have været langt væsentligere, hvis det handlede om, hvordan industri og erhverv for eksempel vil begrænse antallet af forskellige materialer i produkterne. Eller, hvis det handlede om Horestas initiativer til at genanvende mere på tværs af branchen.

I stedet går Mikal Holt Jensen efter de kommunale – ja, hvad egentlig? De kommunale regulativer, den kommunale affaldsklassificering eller det kommunale tilsyn?

Det får vi ikke rigtig svar på, og manglen på konkrete eksempler gør det svært at tage debatten.

Forrige artikel HOFOR: Kommuner skal være verdens showroom for små havprojekter HOFOR: Kommuner skal være verdens showroom for små havprojekter Næste artikel Fors: Få de små varmeleverandører tilbage på nettet Fors: Få de små varmeleverandører tilbage på nettet