Dansk Energi: Lyt til hollandske anbefalinger om bæredygtig biomasse

DEBAT: Ny rapport fra rådgivere til Hollands regering er værd at se på, når de danske bæredygtighedskrav til biomasse skal udformes, skriver Dansk Energis branchechef, Kristine Grunnet.

Af Kristine Grunnet
Branchechef for vedvarende energi, Dansk Energi

I den kolde juli måned har jeg flere gange overvejet at tænde for varmen.

Og heldigvis bliver vores varme og strøm hver dag grønnere, så i min frustration over sommervejret har jeg med god klimasamvittighed kunne tænde for varmen – velvidende at danske byer flere steder har smidt kul og gas på porten og erstattet det med bæredygtig biomasse.

Brugen af biomasse er ofte til debat, hvilket senest kom til udtryk i forhandlingerne om klimahandlingsplanen. Her aftalte et bredt politisk flertal, at vi inden udgang af 2020 skal have bæredygtighedskrav til biomasse.

Det er fornuftigt. Det støtter branchen op om. Samme proces er i gang i Holland, og en ny rapport fra rådgivere til den hollandske regering er værd at kigge i, når de danske krav skal udformes.

Alt brug af træ skal være bæredygtigt
De hollandske rådgivere understreger – præcis som den danske energibranche – at der findes god og dårlig biomasse. Derfor bør al biomasse underlægges krav om bæredygtighed uanset anvendelse og størrelse på anlæg, så kun den gode biomasse bruges.

I Danmark anvendes 30 procent af biomassen ikke til el- og fjernvarme. Den biomasse kan i dag futtes af i private pillefyr uden nogen form for dokumentation for bæredygtighed, mens danske kraftvarmeværker skal leve op til den nuværende danske brancheaftale. De kommende krav bør omfatte al biomasse som anbefalet i den hollandske rapport.

En anden fornuftig pointe i rapporten er, at der bør indføres ambitiøs lovgivning på området, som bygger på den nyligt vedtagne EU-regulering. Dermed undgår vi 27 forskellige lovkrav til, hvad der er bæredygtig biomasse.

Biomasse handles over grænser – også internt i EU. Derfor er der brug for en harmoniseret og ensartet regulering og ikke mindst forståelse af, hvad bæredygtig biomasse er.

Derudover anspores politikkerne til ikke at etablere et stort administrativt setup, men basere efterlevelse på de internationale anerkendte certificeringsordninger, der allerede er udviklet over årtiers erfaring. En anbefaling, som den danske energibranche støtter fuldt op om. Alt biomasse, som benyttes til energi, bør komme fra certificerede kilder.

For at højne og fastholde troværdigheden af den anvendte biomasse skal der selvfølgelig være en konsekvens for de aktører, som ikke dokumenterer, at de kun anvender bæredygtig biomasse. Myndighederne skal afsætte ressourcer til, at der kan foretages kontrol af aktørerne.

Foretagne investeringer skal beskyttes
Sidst, men ikke mindst, forholder rapporten sig til den situation, når nye teknologier vinder frem som eksempelvis i Danmark, hvor varmepumper og geotermi i stigende grad kan supplere brugen af biomasse.

Teknologisk udvikling er heldigvis noget, der løbende sker, og derfor giver det mening at justere for eksempel tilskudsregimer med det formål at hjælpe de nye teknologier på vej.

Men som rapporten flere steder understreger, skal politikkerne følge princippet om troværdig governance og altid beskytte investeringer, som er foretaget i god tro med afsæt i politiske ønsker og rammevilkår – selv når de politiske vinde ændres. Dette gælder i sagens natur også for de milliardstore investeringer, der allerede er foretaget i at erstatte fossile brændsler med biomasse.

Biomasse fra træpiller eller træflis er en kompliceret størrelse. Og det er sværere end sol- og vindenergi at vurdere, hvorvidt den er bæredygtig. Kun hvis vi bruger den gode biomasse, er klimaeffekten reel. Derfor er de kommende lovkrav så vigtige. For ikke-bæredygtig biomasse skal slet ikke bruges i energiforsyningen.

Rapporten fra Holland indeholder gode anbefalinger, som regeringen og de mange partier bag klimaaftalen fra juni med fordel kan lytte til.

Forrige artikel Grønlands forsyningsselskab: Hvis smitten accelererer, er det ikke på grund af vandmangel Grønlands forsyningsselskab: Hvis smitten accelererer, er det ikke på grund af vandmangel Næste artikel Udenrigsministeriet og Dansk Industri: Samarbejde i Kenya kan vise vejen i kampen for en grøn planet Udenrigsministeriet og Dansk Industri: Samarbejde i Kenya kan vise vejen i kampen for en grøn planet