Dansk Erhverv til FSE: Klimaambitioner kalder på handling frem for gambling

DEBAT: Med målet om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030 står det klart, at der er behov for nytænkning af elnettet. Vi kan ikke forlænge verden med brædder, skriver Ulrich Bang.

Af Ulrich Bang
Klima- og energipolitisk chef i Dansk Erhverv

I Danmark har vi en lang tradition for, at eldistributionsnettet som en del af energikoncernerne for hovedpartens vedkommende er ejet og drevet primært af andelsejerne i fællesskab.

Det danske energisystem er flere gange kåret til verdens bedste, og vi har et elnet med tårnhøj leveringskvalitet og lave priser set i en europæisk sammenhæng. Derfor skal vi værne om og udvikle den danske energimodel.

Anders Houmøller fra FSE påpeger i et indlæg på Altinget onsdag ganske rigtigt, at elnetselskaberne står over for en betydelig opgave med at gøre elnettet klar til at understøtte vores fælles klimaambitioner. Men resten af hans indlæg bygger på misforståelser.

Det er ikke organiseringen ...
For det første lægger Anders Houmøller op til at eksperimentere med den organisering, der har givet danskerne et af de bedste elnet i verden.

Det er en ekstremt vigtig opgave for elnettet at understøtte vores fælles klimaambitioner, hvor elektrificeringen er helt central. Det er en opgave, som den danske energimodel er den bedste til at levere på.

Fra Dansk Erhverv har vi fokus på, hvordan vi sikrer en effektiv konkurrence samt en modernisering af reguleringen, som tillade investeringer i digitaliseringen og at gøre tingene smartere. Det er ikke organiseringen, der er udfordringen.

Investeringer
For det andet skriver Anders Houmøller, at Dansk Energi foreslår, at der frem mod 2030 bruges 48 milliarder kroner på elnettet. Beløbet kan diskuteres, men det er sikkert, at der skal ske milliardstore investeringer i vedligeholdelse af det eksisterende eldistributionsnet, som samlet består af mere end 160.000 kilometer kabel og 70.000 transformerstationer.

Derudover kommer en investering i at gøre elnettet klart til elektrificeringen og blandt andet flere elbiler. Det beløb er angivet til mellem 3 og 19 milliarder – alt afhængigt af om kunderne er med på at bruge nettet smart og flytte forbrug ud af kogespidsen.

Dansk Erhverv anbefaler naturligvis, at vi følger den smarte vej, så omkostningerne minimeres. Udbygningen bør selvsagt også ske i takt med elektrificeringen og blandt andet udrulningen af flere elbiler, da man ellers risikerer en overinvestering.

Det er igen den smarte måde at gøre det på.

Europæiske krav
For det tredje indikerer Anders Houmøller, at de danske elnetselskaber ikke lever op til de europæiske krav om unbundling – på dansk ”funktionel adskillelse”. Det er forkert.

Danmark har for længst implementeret EU-lovgivningen og mere til. Det betyder blandt andet adskilt ledelse, bestyrelse, navn og logo, samt at alle interne aftaler mellem et elnetselskab og et søsterselskab skal ske på fuldt markedsmæssige vilkår.

Det betyder også, at elnetselskaberne agerer som neutrale markedsfacilitatorer, og at de hverken i dag eller i fremtiden vil udbyde balanceringsydelser – det er en opgave for markedet.

Elnetselskaberne er i dag underlagt monopolregulering med indtægtsrammer og benchmarking som sikrer, at de er omkostningseffektive og fortsat har et stærkt incitament til at organisere sig effektivt.

Reguleringen, der skal sikre et effektivt og velfungerende elmarked og marked for balancering af elnettet på høj- og lavspænding, bør ikke afspores af en ideologisk diskussion om organisering eller ejerskab. Det er tid til handling og ikke til gambling.

Nye mål
Dansk Erhverv er enig med Anders Houmøller i, at det er afgørende for dansk erhvervsliv, at elnettet skal understøtte vores fælles klimaambitioner omkostningseffektivt, sikkert og til rimelige tariffer, der afspejler de omkostninger, de enkelte køberkategorier giver anledning til.

Herefter bør kræfterne bruges på at finde frem til en mere fremadskuende, økonomisk rammeregulering, der i højere grad tilgodeser individuelle forhold og mulighederne for samspil med udviklingen lokalt og regionalt.

Og en regulering, hvor selskaberne ikke bliver straffet økonomisk, når de går de forrest i at skabe fremtidens elnet.

Med målet om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030 står det klart, at der er behov for nytænkning. Vi kan ikke forlænge verden med brædder.

Forrige artikel Charlotte Fischer: Affaldssektoren skal reguleres med klima og miljø for øje Charlotte Fischer: Affaldssektoren skal reguleres med klima og miljø for øje Næste artikel Fjernvarmen tilbyder billigere elektrificering Fjernvarmen tilbyder billigere elektrificering
Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.