Dansk Fjernvarme: Bureaukrati må ikke hindre grøn omstilling

DEBAT: Forsyningstilsynet anbefaler i en analyse at begrave fjernevarmeselskaberne i bureaukratiske byrder og statslig styring. Det er en forkert vej at gå for de selskaber, der skal være en del af løsningen af den grønne omstilling, skriver Rune Moesgaard.

Af Rune Moesgaard
Afdelingschef i Dansk Fjernvarme

Den grønne omstilling i energi- og forsyningssektoren er så stor og vigtig en opgave, at en ny regulering af sektoren bør øge og ikke hindre selskabernes muligheder for grøn omstilling.

Derfor er jeg grundlæggende bekymret, når Forsyningstilsynet i en ny rapport lægger op til markant øget bureaukrati og centralisering i stedet for at give et nøgternt bud på, hvordan vi lettest og omkostningseffektivt kommer i mål. 

I stedet for en kvalitativ analyse af, hvilke muligheder de enkelte selskaber reelt har for at blive mere effektive, er Forsyningstilsynet nået frem til et overordentlig stort såkaldt effektiviseringspotentiale ved at opgøre forskelle på omkostninger mellem forsyningsselskaberne og medregne udvikling i produktivitet.  Såvel metode som konklusion er der en lang række problemer ved, som vi allerede har redegjort for.

Ansigtsløse bureaukrater 
Langt mere alvorligt er det imidlertid, at Forsyningstilsynet foreslår en regulering med benchmark og indtægtsrammer, der er så byrdefuld for selskaberne, at det fundamentalt vil ændre sektoren i en retning, der vil skubbe grøn omstilling og klimamål længere ned af selskabernes liste af prioriteter.

Særligt tydeligt bliver det, når tilsynet erkender, at den traditionelle regulering ikke er tilstrækkelig, hvorfor de må udbygge med endnu mere bureaukrati for også at give plads til påstået grøn omstilling.

Løsningen på den traditionelle regulering er ifølge tilsynet at lægge endnu mere regulering ovenpå, så selskaberne i stedet for selv kunne vælge grønne løsninger, skal have tilladelse på efterbevilling fra tilsynet.

Vi tror på, at de enkelte forsyningsselskaber er langt bedre til at sikre den grønne omstilling end et tilsyn, besat af økonomer og jurister, der er sat i verden for – ja, at føre tilsyn.

I et debatindlæg den 1. maj skriver Forsyningstilsynet, at deres rapport er noget andet og, må man forstå, langt bedre end den udskældte rapport fra McKinsey. Det er desværre lidt sværere at se i praksis.

Tilsynet har anvendt de helt samme typer af modeller som McKinsey, såkaldte DEA og SFA-modeller, og de har anvendt det helt samme type af datagrundlag som McKinsey.

På flere områder har tilsynet fornuftigt nok valgt en lidt anderledes eller mere forsigtig tilgang til data, men det ændrer grundlæggende ikke på, at der er tale om en analyse baseret på samme metoder og samme type af datagrundlag – og med helt de samme udfordringer som McKinsey-analysen. Tilsvarende er det også langt hen ad vejen de helt samme løsningsforslag som McKinsey.

Bureaukrati indfrir ikke de grønne ambitioner
Det er mange grunde til, at benchmark og indtægtsrammer er en helt forkert regulering at indføre for de fjernvarmeselskaber, der kan yde det største og det billigste bidrag til at indfri de danske klimaambitioner frem mod 2030.

Det er en bagudskuende regulering med fokus på at tvinge selskaberne til at nedsætte deres omkostninger, som ikke understøtter udvikling, innovation og grøn omstilling.

Det vil begrave selskaberne i bureaukratiske byrder og statslig styring, som vil få dem til at udskyde investeringerne i grøn omstilling. Det er altså sært og uhensigtsmæssigt, at selskaberne skal spørge om lov, hver gang de vil lave grøn omstilling.

Fjernvarmesektoren kan levere hele 44 procent af hele det samlede danske klimamål i 2030. Skal det potentiale indfries, kræver det, at selskaberne understøttes i deres opgaver med at indfri klimaambitionerne på innovative og omkostningseffektive måder i de kommende år. Forsyningstilsynet lykkes desværre ikke med at give et ordentligt bud på netop det, i sin nye analyse.

Forrige artikel Aktører til elselskaberne: Lad forbruger­ne handle, dele og producere el Aktører til elselskaberne: Lad forbruger­ne handle, dele og producere el Næste artikel Affaldsforening: DI's ønske om privatisering er et farligt eksperiment Affaldsforening: DI's ønske om privatisering er et farligt eksperiment