DI: Ansvar og affald bør følges ad

DEBAT: Lige konkurrencevilkår kræver lige regler. Det er hovedbudskabet fra Karin Klitgaard fra DI, som her peger på en række problemer, der følger med kommunalt ejede genbrugspladsers drift af genbrugsbutikker.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef, DI

Jeg blev meget overrasket, da jeg forleden blev inviteret til et arrangement i Dansk Affaldsforening.

På dagsordenen står, hvordan de kommunalt ejede genbrugspladser kan drive genbrugsbutikker baseret på de affaldsprodukter, som borgerne afleverer.

Det er måske ikke så overraskende, at jeg bliver inviteret til at deltage.

DI og Dansk Affaldsforening er uenige om, hvorvidt det er lovligt, at kommunalt ejede genbrugsbutikker sælger det affald, som borgerne har afleveret på genbrugspladsen.

Særligt har DI fokus på elektronikaffald, som er omfattet af producentansvaret. DI mener derfor, at det er producentens affald og ikke kommunes, når en borger afleverer en pc. Statsforvaltningen er i øjeblikket ved at se på en sag, som DI har rejst, om netop dette spørgsmål.

Hvad ser man i den langsynede kikkert?
Hvad, der derimod er overraskende, er, at invitationen er ledsaget af et link til en artikel i Licitationen 24. maj 2016, hvor en leder af en genbrugsplads citeres for at sige, at de ikke mener, at de skal overholde produktkrav til vinduer, fordi den ”nordjyske genbrugsplads har nemlig sat den langsynede kikkert for øjet”.

Han mener tilsyneladende, at genbrugspladsen har lov til at sælge vinduer, som ikke lever op til de krav, som man i dag stiller til vinduer.

Forestil dig, at en vinduesproducent har samme holdning, når kommunen kommer på tilsyn.

Det kan godt være, at der er en række besværlige krav. Det kan også være, at vinduesproducenten har et ønske om, at tingene skal foregå anderledes. Men det kommunale tilsyn vil holde stift øje med, om virksomheden følger loven.

Mange spørgsmål rejser sig
Her kommer så min anden overraskelse. Tilsynsmyndigheden kommer nemlig ikke på genbrugspladsen.

En kommunal medarbejder udtaler i samme artikel, at virksomheden ”selv [må] være ansvarlig for, at de overholder de regler, som skal overholdes. Jeg er helt på det rene med, at min opgave er at være myndighed, men jeg har ikke ressourcer til at sikre, at en virksomhed som AVV (som ejer genbrugspladsen) overholder alle forskrifter vedrørende det ene og det andet”.

Sagen her rummer rigtigt mange aspekter. I ovennævnte artikel handler det om byggematerialer og hvilke krav, de skal leve op til.

Det kunne også handle om elektronikaffald, som er omfattet af producentansvar. DI mener som sagt, at det er ulovligt, hvis kommunen videresælger elektronikaffald, som er afleveret af kommunens borgere, da vi mener, at det er producenternes ansvar at genanvende materialerne.

Hvad gør kommunen med dine skrottede data?
Ud over dette juridiske spørgsmål rejser sig også to andre spørgsmål: Giver kommunen (eller kommunens genbrugsbutik) købsgaranti, som andre private genbrugsindustrier? Hvordan forholder genbrugspladsens butik sig til de data, som kan ligge på en computer?

Det ville jeg være bekymret for, hvis jeg afleverede min computer til genbrugspladsen, og den bliver solgt videre.

Forleden hørte jeg Dansk Affaldsforenings direktør sige, at de kommunalt ejede selskaber gerne vil konkurrere på lige vilkår.

Det er lige præcis, hvad erhvervslivet også vil. Og det er egentlig ret simpelt – hvis man skal konkurrere på lige vilkår, skal der gælde de samme regler for de kommunalt ejede selskaber og de private virksomheder.

Forrige artikel Fjernkøleselskaber: Vores økonomiske resultater er en eksport-trumf Fjernkøleselskaber: Vores økonomiske resultater er en eksport-trumf Næste artikel Fors A/S: Affaldssektoren gemmer sig under radaren Fors A/S: Affaldssektoren gemmer sig under radaren