DI Bioenergi: Energisektoren driver ikke rovdrift på skovene

DEBAT: På længere sigt kan det godt være, at vi skal bruge biomassen andre steder. Men indtil det sker, er det yderst klimavenligt at fyre med bæredygtig biomasse i stedet for kul, mener DI Bioenergi.

Af Jens-Ole Aagaard Jensen
Formand, DI Bioenergi

På ganske få år er de danske kraftværker stort set holdt op med at fyre med kul.

Biomasse har spillet hovedrollen i udfasningen kul på vores kraftværker. Biomassen har sikret grøn varme og el, og vi er ikke færdige endnu.

På sigt kan vi anvende biomasse til produktion af alternative brændsler, der kan sikre yderligere CO2-reduktioner og sågar negative emissioner – ikke bare i el- og varmesektoren, men også i fly, skibe og lastbiler.

Hvis udviklingen skal være til gavn for miljøet og klimaet, er det afgørende, at biomassen er certificeret bæredygtig.

Energibranchen indgik for flere år siden en frivillig aftale om kun at bruge certificeret bæredygtig biomasse. Nu vil klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) toppe aftalen med en lov, der fastsætter krav til biomassens bæredygtighed. Det bakker vi op om.

Kritikere tager fejl
Men vi er nødt til at få noget på det rene. Det er forkert, når kritikerne beskylder energisektoren for at drive rovdrift på skovene.

De glemmer nemlig, at produktionsskovens træer som udgangspunkt dyrkes for at producere træer, som kan blive til varige træprodukter – for eksempel byggematerialer, trægulve og møbler.

Skoven bliver ikke dyrket alene med det formål at producere træpiller eller flis. Prisen på træpiller og flis er simpelthen for lav til, at det ville være en lønsom forretning.

Men når man alligevel fælder træerne for at producere varige produkter, så vil det være fjollet ikke også at udnytte de restprodukter, der uundgåeligt følger med.

I øjeblikket bliver restprodukterne ikke efterspurgt af andre. Og de gør det muligt at producere grøn varme og el til danskerne.

Bæredygtig biomasse er en alsidig og stabil energikilde, der lige nu anvendes mest fornuftigt på de centrale kraftværker. På lidt længere sigt kan det som sagt godt være, at vi skal bruge biomassen andre steder.

Men indtil det sker, er det yderst klimavenligt at fyre med bæredygtig biomasse i stedet for kul.

Forrige artikel Forsker: Grønlands forsyningsselskab lukker øjnene for vandmangel Forsker: Grønlands forsyningsselskab lukker øjnene for vandmangel Næste artikel NGO: Kritik af biomasseimport fra Estland er overdrevet NGO: Kritik af biomasseimport fra Estland er overdrevet