DTU-professor: Sådan kommer Danmark i den ‘blå førertrøje’

DEBAT: Den danske vandsektor har brug for en ’holdindsats’ og politisk lederskab, hvis de fulde potentialer skal indfris. Til gengæld kan der så skabes et nyt økonomisk eventyr på niveau med vindmølleindustrien, skriver Claus Helix-Nielsen.

Af Claus Helix-Nielsen,
Institutdirektør og professor, DTU-Miljø

Danmark har med stor succes gennemgået en grøn omstilling med afsæt i dansk og international forskning til gavn for virksomheder, borgere og ikke mindst (nær-)miljøet.

Danmark kan nu tage et nyt lederskab ved at satse på en mindst lige så global udfordring: ’den blå omstilling’ inden for vandområdet. En omstilling, der har rod i FN’s globale bæredygtighedsmål, der rummer lige så mange muligheder, som der er udfordringer.

Lederskabet har et momentum nu, og dette kan styrkes ved at tage afsæt i den netop offentliggjorte DTU sektorrapport Lad vand og data strømme, som DI og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har bidraget med viden og input til arbejdet med bidrag fra størstedelen af den danske vandsektor, herunder ministerier, rådgivere, markedsledende virksomheder, kommuner og forsyningsvirksomheder.

Sammen står vi stærkere
Den danske vandsektor har, hvad der skal til, for at genvinde den ’blå førertrøje’ og dermed få en større del af et globalt markedspotentiale i 2020 på mere end 2.000 milliarder kroner. Med andre ord er der vækst og jobs for Danmark at hente, men det kalder på en vandsektor, som arbejder for det fælles mål.

Som sektorrapporten underbygger, fremstår vi som sektor særskilt stærke og til tider som markedsledere inden for såvel rådgivning, forskning, teknologier med videre, men desværre får vi ikke fuldt udbytte af det kæmpe potentiale, vandsektoren rummer.

Der er således behov for synergier, som kan binde den alsidigt funderede sektor sammen, også blandt konkurrerende aktører. Markedspotentialet er så stort, at vi sagtens kan rumme alle i en fælles dansk indsats for Danmark, hvilket sektorrapporten underbygger.

Kræver politisk lederskab
Den danske vandsektor har brug for en ’holdindsats’, hvor man kan blive enige om et fælles mål og strategi. Gennem en fælles satsning og samarbejde mellem de mange aktører kan vi skabe resultater, der er langt større og mere ambitiøse til gavn for hele Danmark.

Der er brug for politisk lederskab, der uanset partifarve er klar til at sætte barren højt og sammen med vandsektoren stile efter at blive verdens førende nation inden for ’den blå omstilling’. Det være sig inden for forskning og udvikling, innovation og demonstration, teknologi og drift med videre.

FN’s verdensmål kan være den ’holdkaptajn’, som får det bedste frem i spillerne og samtidigt sikrer en retning mod et fælles mål. I alt for mange år har vi overset de dygtige danske industrier, der gør en ihærdig indsats for at reducere deres ’vand-fodaftryk’ og dermed få en stærkere bundlinje funderet i en grøn og blå omstilling.

Set med den danske vandsektors øjne, kan verdensmålene således skabe et stærkt markedstræk, som kalder på forskning, innovation og demonstration i verdensklasse.

Digitalisering er "det nye sort"
Ét af en række områder, der er blevet fremhævet i sektorrapporten, og som kalder på en national strategi for at nå en ’blå omstilling’, er en øget fokusering på digitalisering.

Digitalisering eller det industrielle internet 4.0 vurderes som ét afgørende værktøj, der kan bringe dansk vandsektor tilbage i førertrøjen. Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden med en nærmest uendelig appetit på at producere og stille data til rådighed. Således har vi en enestående mulighed for at ’løbe med guldet’.

Dog må digitalisering ikke forveksles med målet i sig selv, men skal, som sektorrapporten anviser, ses som en løftestang på tværs af vandsektoren. Den skal suppleres med flere politiske tiltag, der ’flyder med strømmen’, frem for som tilfældet er i dag på flere punkter ’at gå imod strømmen’.

Her fremhæves særligt den manglende handlefrihed hos forsyningsvirksomhederne til at indgå i forsknings- og virksomhedssamarbejder på grund af en stram økonomisk regulering.

Ligeledes er der et udtalt behov for med dedikerede offentlige virkemidler at understøtte øget innovation hos danske virksomheder. Hertil kommer forskningsinstitutionernes udfordringer med et omprioriteringsbidrag på to procent, som resulterer i årlige besparelser.

I stedet for at betragte forskningsbaseret uddannelse som en udgift skal vi se det som en helt afgørende investering bag et værdigivende samarbejde mellem vidensinstitutioner samt offentlige og private aktører.

Der er momentum nu
Med denne opfordring til vandbranchen selv og til vores politikere og med et godt udgangspunkt i den nye vandsektorrapport, er det tid til at tænke fordomsfrit, visionært og gribe til handling.

Vandsektorrapportens anbefalinger kan være med til at skabe et nyt økonomisk eventyr på niveau med vindmølleindustrien. Et eventyr, der har sit afsæt i FN’s verdensmål gennem ’en blå omstilling’ til gavn for Danmark og for verden. Lad os komme i gang!

Indlæggets indhold er blandt andet baseret på den netop udgivne DTU-sektorudviklingsrapport om vandteknologi ”Lad vand og data strømme”.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Åbne bredbåndsnet skal sætte fart på digitaliseringen Dansk Erhverv: Åbne bredbåndsnet skal sætte fart på digitaliseringen Næste artikel Dansk Energi: Regulering af fibernettet er unødig politisering Dansk Energi: Regulering af fibernettet er unødig politisering