Dyr kloakering af åbent land gavner vandmiljøet

BIODIVERSITET: Godt 600 millioner kroner har Guldborgsund Kommunes borgere postet i kloakering af 3.000 landejendomme. Ny rapport fra Niras viser, at gedderne og guldsmedelarverne takker for investeringen.

En væsentlig årsag til, at Guldborgsund Forsyning bad Niras undersøge effekten af kloakeringen ved Fribrødre Å på Nordøstfalster var, at man ville vise borgerne, at deres penge ikke var gået til spilde.

Godt nok er det politisk bestemt fra centralt hold, at en lang række ejendomme i det åbne land skal kloakeres på miljømæssig forsvarlig facon. Målet blev nedfældet som del af beslutningen om at hæve kvaliteten af vandmiljøet i landets åer og vandløb.
Allerede ved etableringen af Guldborgsund Forsyning i 2010 stod det klart, at man var stærkt bagud på point i forhold til de gældende vandmiljøplaner. Det blev derfor besluttet at iværksætte en ambitiøs investeringsplan, som omfattende i alt 3.000 ejendomme i det åbne land.

En plan, som endte med et prisskilt på godt 600 millioner kroner. Og som har kostet den gennemsnitlige bidragsyder mellem 40-70.000 kroner.

Login