Enhedslisten: Varmepumper til geotermi skal fritages for elafgift

DEBAT: Geotermi rummer et stort potentiale for sikker og CO2-neutral varme. I Enhedslisten vil man undtage store varmepumper for elafgiftsstigningen og fritage varmepumper til geotermi for elafgift, skriver Søren Egge Rasmussen.

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
Klima- og energiordfører

Der var fyldt i fællessalen ved den tredje geotermikonference på Christiansborg arrangeret af Geotermisk Operatørselskab (Geoop). Årsagen var måske, at der er store projekter på vej, som kan være med til at udvinde Danmarks store geotermiske ressourcer, som i fremtiden vil kunne dække en betydelig del af Danmarks varmeforbrug med ren vedvarende energi.

Med energiaftalen fremmes nye grønne løsninger og teknologier som for eksempel geotermi. I energiaftalen lyder teksten:

”Moderniseringen af varmesektoren bidrager til at åbne varmemarkedet op for nye teknologier i den kollektive varmeproduktion og giver dermed mulighed for at øge andelen af VE-teknologi i de centrale områder − eksempelvis i form af geotermi. Samtidig vil lempelsen af elvarmeafgiften gøre driften af varmepumper til udnyttelse af geotermi betydeligt billigere.”

Ordningen for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer trådte i kraft i 2017, og ordningen betyder, at der er mulighed for at begrænse den finansielle risiko ved udførelse af geotermiboringer. Selskaber, som har geotermitilladelser, kan ansøge om at komme med i ordningen mod egenbetaling, og ordningen bliver med energiaftalen forlænget frem til og med 2024.

Regeringen har i februar nedsat en geotermiarbejdsgruppe – et ekspertråd for økonomisk risikoafdækning, som skal give aktører mulighed for at forsikre sig mod økonomisk risiko. Der er afsat 80 millioner kroner til forsikringsordningen.

Partierne i energiaftalen er enige om, at der igangsættes analysearbejde, som skal afdække, om geotermi under de nye rammer er konkurrencedygtige med afgiftsfri biomasse i varmeproduktionen.

Aalborg og Aarhus
I Aarhus er man på vej til at indgå en aftale om 100-150 MW geotermisk anlæg, som kan dække varmeforbruget for cirka 100.000 husstande. En aftale mellem Aarhus Kommune og Mærsk Holding, hvor Mærsk efter planen skal stå for projektudvikling, efterforskning, etablering af anlæg og drift i 30 år. En aftale, som rummer begrænsninger på forrentning på otte procent og aftaler om, hvem der løber risikoen, og hvordan gevinsten ved gode boringer fordeles.

I Aalborg har kommunen valgt en turn key-model for et 100 MW-anlæg. Hvor det firma, som vinder udbuddet, skal efterforske, projektere og aflevere et færdigt og fungerende anlæg, som kommunen kommer til at eje. Geotermiske anlæg, der forventes at kunne dække 20-25 procent af fjernvarmebehovet i Aalborg, og som kan være i drift om otte år.

Det bliver spændende at følge de to byers planlægning med at realisere store projekter.

Det kommunale fjernvarmeselskab i Viborgs forsøg på at finde varmt vand i undergrunden er endt med, at forbrugerne ikke fik varmt vand i radiatorerne, men står med en regning per husstand på 850 kroner om året i 16-20 år.  Og vi har to velfungerende anlæg i Thisted og Sønderborg. Og et anlæg på Amager, som kører. 

Jylland fører klart over Amager. Jeg håber, at Sjælland også kommer med på geotermilandkortet. Potentialet i undergrunden og udbredelsen af fjernvarmen gør det til en bedre løsning end at holde varmen med import af affald og træflis.

Eksporteventyr
Der ligger en landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder med beregninger af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen. Der er behov for at sikre at tæt samarbejde mellem vores lokale fjernvarmeselskaber og de private aktører, som er klar til at søge om boretilladelser. 

Da der blev givet tilladelse til at bore efter gas på Lolland, fik det hollandske selskab også lov til at bore efter geotermi, uden at der var et samarbejde med de lokale fjernvarmeselskaber.

I Enhedslistens nye klimaplan frem mod 2030 vil vi sætte fart på omstillingen af varmeproduktionen fra afbrænding til geotermi og varmepumper og undtage store varmepumper for elafgiftsstigningen til 1 øre/kWh samt fastlægge, at varmepumper til geotermi fritages helt for elafgift. Derudover vil Enhedslisten øge garantiordningen for geotermi til 250 millioner kroner og forlænge den til 2030.

Verden står midt i store stigende klimaproblemer. Vi har brug for at udvikle vedvarende energiløsninger, og her er en CO2-neutral fjernvarme med geotermi en væsentlig del af løsningen. Det varme vand ligger i undergrunden og venter på at blive en del af fremtidens varmeforsyning. Det kan blive starten på endnu en energiløsning, der kan eksporteres.

Forrige artikel Innovationschef: Stil krav til 5G-leverandører om fælles master Innovationschef: Stil krav til 5G-leverandører om fælles master Næste artikel Dansk Energi: Økonomisk regulering spænder ben for geotermi Dansk Energi: Økonomisk regulering spænder ben for geotermi