Fejl i årevis: Danske vandværker har fået ulovlige tilladelser til at overskride drikkevandskrav

DRIKKEVAND: Miljøstyrelsen har i årevis ført en ulovlig praksis om at overskride krav til pesticider i drikkevandet. ”Ubegribeligt,” mener miljøministeren, der nu sætter en undersøgelse i gang.

Der er siden 2013 givet en række dispensationer til at overskride grænseværdier for pesticider, selvom det strider med EU-lovgivningen.

Det meddeler miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Hun kalder det ”dybt kritisabelt”, at Miljøstyrelsen i årevis har overhørt indvendinger om den danske praksis fra EU-Kommissionen.

”Mit udgangspunkt er, at ulovlige dispensationer bør stoppes. De dispensationer, der stadig er gældende, skal nu gennemgås af kommunerne, så der bliver set på de retlige muligheder. Og så skal der selvfølgelig ryddes op de danske regler med det samme,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Det skal understreges, at sundhedsmyndighederne vurderer, at den danske befolkning ikke har modtaget sundhedsskadeligt drikkevand.

"Ubegribeligt"
Sagen handler om, at Miljøstyrelsen flere gange er blevet gjort opmærksom på, at medlemslandene efter 2012 ikke længere har haft mulighed for at bruge en generel adgang til at give vandværkerne dispensationer. Og derfor har kommunerne givet dispensationer, som de ikke måtte. Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der lige nu er 12 ulovligt gældende dispensationer.

Miljøstyrelsens dispensationspraksis har de seneste år været genstand for kritik, og Rigsrevisionen var ude med riven i slutningen af 2019. Og netop det forløb gør det hele endnu mere alvorligt, mener miljøministeren.

”Det er ubegribeligt for mig, hvordan den her praksis har kunnet fortsætte i så mange år, uden at Miljøstyrelsen har gjort departementet og skiftende ministre opmærksom på det. Særligt når Miljøstyrelsen har kendt til reglerne, og når det kommer lige efter en stor rigsrevisionssag i slutningen af sidste år i forhold til dispensationer til brug af pesticider i landbruget,” siger Lea Wermelin.

Ministeren har bedt om en forklaring fra Miljøstyrelsen, og så skal kammeradvokaten nu kulegrave hele drikkevandsområdet.

Miljø- og Fødevareministeriet har lavet en tidslinje over sagen. Se den nedenfor:

Tidslinje over den fejlagtige dispensationspraksis:

 • 21. september 2001
  Ny drikkevandsbekendtgørelse: Det bliver muligt at meddele dispensation for kravværdier fastsat i bekendtgørelsen. Fra 2003 skulle bekendtgørelsens kravværdier være opfyldt , og derefter er der mulighed for dispensationer 3 gange af en treårig periode.
 • December 2012
  Udløb af tredje dispensationsmulighed for de kravværdier, der fremgår af direktivet samt evt. nationalt fastsatte krav af hensyn til beskyttelse af befolkningens sundhed.
 • 2013-2016
  EU-Kommissionen oplyser på flere møder og i rapporter om, at der efter 2012 ikke kan gives nye dispensationer efter reglerne i drikkevandsdirektivet. Det er dog EU-Kommissionens vurdering, at der kan gives ”sene dispensationer” i forbindelse med bl.a. nye, uforudsete forureningskilder.
 • 11. maj 2020
  Miljøstyrelsen orienterer EU-Kommissionen om fem dispensationer givet til større vandværker. Dispensationer til store vandværker skal notificeres til Kommissionen inden for en frist på to måneder. Fire dispensationer er fra januar 2018, og én er fra oktober 2017.
 • 13. juli 2020
  EU-Kommissionen sender svar til Miljøstyrelsen, hvor der gøres opmærksom på, at der ikke er gjort rede for, at der er tale om ”sene dispensationer”.
 • 15. september 2020
  Miljøstyrelsen sender sag til Miljø- og Fødevareministeriet, hvor der oplyses om EU-Kommissionens vurdering af de danske dispensationer.
 • 30. oktober 2020
  Departementet orienterer miljøministeren om deres foreløbige vurdering, hvor der udestår juridisk afklaring af flere spørgsmål.

Forrige artikel Tidligere minister er indlagt med corona Tidligere minister er indlagt med corona Næste artikel CO2-fangst skal rense atmosfæren for vores gamle synder: ”Vi har vitterligt ikke andet valg” CO2-fangst skal rense atmosfæren for vores gamle synder: ”Vi har vitterligt ikke andet valg”