Fjernvarmeformand til politikerne: Vågn op, og kom i arbejdstøjet!

DEBAT: Den grønne omstilling er en fælles opgave, som vi alle sammen skal være med til at betale for. Derfor er det helt urimeligt, at regningen for grundbeløbets bortfald går til de 200.000 fjernvarmekunder, mener formand for Hedensted Fjernvarme Morten Juhl Lassen.

Af Morten Juhl Lassen
Formand, Hedensted Fjernvarme AMBA

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at 200.000 varmeforbrugere fra i alt 172 kraftvarmeværker (inden for kvotesektoren) fra 1. januar 2019 skal opkræves cirka 5.000 kroner og nogle helt op til 10.000 kroner per år ekstra til den danske stat.

Årsagen er, at det grundbeløb, som staten tidligere har betalt til kraftvarmeværkerne, bortfalder, samtidig med at kraftvarmebindingen opretholdes, så værkerne ikke har nogen mulighed for at kompensere med billigere brændselsvalg, idet de SKAL fyre med gas! - Det er sjældent at se så stor og så målrettet en ”skattestigning” til så specielt udvalgt en befolkningsgruppe!

Vågn op, og kom i arbejdstøjet!
Måske er årsagen, til at politikerne sidder på hænderne og lader stå til, at de 200.000 fjernvarmeforbrugere er så få, at de ikke betyder noget vælgermæssigt? Det er uhyggeligt, hvis energipolitikken er blevet sådan. Så kan ingen jo vide sig sikker på, om det bliver dem, der skal betale den næste ekstraregning, fordi politikerne ikke tager deres ansvar alvorligt.

Der er behov for, at politikerne på Christiansborg nu vågner op og kommer i arbejdstøjet. Det er i 11. time. Det kan ikke hjælpe noget, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) påberåber sig, at man i mange år har vidst, at grundbeløbet ville falde bort, og at man bare har kunnet indrette sig efter det.

Kære minister, det er netop det, vi IKKE kan, fordi vi er bundet på hænder og fødder af kraftvarmekravet. Og du kan ikke tørre den af med varmepumpeargumentet igen. Det er rigtigt, at med ændringerne i elvarmeafgiften kan nogle af os komme et stykke af vejen med varmepumper. Men det ændrer ikke ved, at der stadig vil være en ekstraregning - også for dem der har indrettet sig.

Og en række kraftvarmeværker vil langt fra kunne finde varmepumpe-businesscases, som kan opveje det manglende grundbeløb. For disse værker bliver ekstraregningen total svarende til cirka 5.000 kroner og nogle helt op til 10.000 kroner per forbruger per år. Det svarer til en stigning i indkomstskatteprocenten på mellem 1 procent og 2 procent for de borgere, som det går ud over. De bor primært i provinsen.

Grøn omstilling er en fælles opgave
Jeg mener, at tingene skal hænge sammen. Det giver ikke længere mening at opretholde kraftvarmekravet, når grundbeløbet er bortfaldet. Det er også blottet for al fornuft at kræve, at 172 fjernvarmeværker skal fyre med gas, når vi alle ved, at vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og i retning af mere vedvarende og CO2-neutrale energiformer.

Jeg ved godt, at afgiftprovenuet fra den gas, som de 172 værker er tvunget til at anvende hvert år, skæpper godt i statskassen. Jeg mener da heller ikke, at vi kan undvære dette provenu. Derfor skal det selvfølgelig hentes ind på anden vis.

Men at det alene skal være 200.000 specifikke fjernvarmeforbrugeres opgave at dække det ind, mener jeg, er fuldstændig urimeligt! Den grønne omstilling er en fælles opgave, som vi alle skal være med til at betale. Derfor skal vi alle i fællesskab bære provenutabet via indkomstskatten. Og de 172 kraftvarmeværker skal frit kunne vælge den varmeproduktionsmetode og det brændsel, der giver bedst mening og billigst varme til forbrugerne.

Forrige artikel Forsyningsdirektører: Sænk afgiften og gør forbrugerne og klimaet en tjeneste Forsyningsdirektører: Sænk afgiften og gør forbrugerne og klimaet en tjeneste Næste artikel KL: Kommunalt forsyningsejerskab sikrer borgernes stemme KL: Kommunalt forsyningsejerskab sikrer borgernes stemme
Dan Jørgensen bliver genforenet med sin tidligere rådgiver

Dan Jørgensen bliver genforenet med sin tidligere rådgiver

NAVNE: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med Dan Jørgensen i spidsen har ansat Gry Möger Poulsen som ny kommunikationschef. Dermed bliver hun den syvende nyansatte chef med politisk tilknytning til en socialdemokratisk minister.