Fjernvarmen: Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

REPLIK: Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DE's medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme.

Af Rune Moesgaard
Politisk chef i Dansk Fjernvarme

Når Folketinget i øjeblikket forhandler om rammerne for energisektoren frem mod 2030, så er det med en fælles erkendelse af, af aftalen skal sikre et godt afsæt for et fossilfrit samfund i 2050 for øje.

Det er positivt, for det stiller krav om, at en 2030-energipolitisk aftale skal levere løsninger, der sikrer, at energisektoren træffer kloge beslutninger om grøn og omkostningseffektiv grøn omstilling og ikke blot jagter den nære gevinst, der giver den enkelte sektor eller den enkelte forbruger mulighed for at få sit på det tørre på bekostning af vores fælles samfundsmål.

Jeg er meget enig med Pia Olsen Dyhr, der 18. maj skriver, at vi ”lettere kan sikre en bæredygtig grøn omstilling af fjernvarmen end af den individuelle opvarmning, hvor alt for mange i forvejen vælger pillefyr eller brændeovn, der fyres op med biomasse uden synderlige bæredygtighedskrav.”

Jeg er også enig, når hun skriver, at en ophævelse af forpligtigelserne kan risikere, at selskaberne sætter de langsigtede og kloge investeringer over styr for at vælge mindre kloge løsninger, der vil sikre god selskabsøkonomi på kort sigt.

Stordriftsfordele og energieffektivitet
Jeg er ligeledes meget enig med Joachim Sperling, Axcelfuture, når han 8. maj skriver, at ”vores fjernvarmesystem på alle leder og kanter har bidraget til at gøre Danmark til et af verdens mest fremsynede lande, når det gælder varmeforsyning. Næsten to tredjedele af de danske husstande er opvarmet med fjernvarme, og det er klart, at den store tilslutning giver stordriftsfordele og mulighed for højere energieffektivitet.”

Det er jeg meget enig i. Når fjernvarmen de seneste tre år har kunnet reducere prisen for forbrugerne med i gennemsnit 13 procent, øget andelen af vedvarende energi og sikret, at flere end 80 procent af de selskaber, der i 2013 havde priser på over 20.000 kroner, i dag har en pris, der er under, så skyldes det også den høje tilslutning til fjernvarmen, som kommunernes planlægningsmuligheder har bidraget til.

Frit valg er ikke energieffektivt
Thomas Capral Henriksen fra Dansk Energi argumenterer 17. maj for synspunktet om, at det er særligt krænkende for den enkelte forbruger at være tilsluttet fjernvarmen, og at forbrugerne skal gives fri til at etablere anden individuel varmeforsyning.

I stedet skal kunderne installere individuelle varmepumper med stort elforbrug og dermed forretning for medlemmerne af Dansk Energi. Men det er ikke en energieffektiv udnyttelse af vores infrastruktur og energiforsyning.

En udbygning med individuelle varmeløsninger vil heller ikke styrke fjernvarmes evne til at balancere energisystemet og aftage grøn strøm fra vindmøllerne i de perioder, hvor de producerer mest.

By og land
Jo tættere vi bor i byerne, jo mere fornuftigt og effektivt er det med de fælles anlæg, frem for at alle skal have en oplevet frihed til at lave individuelle løsninger.

Det er derimod noget helt andet ude i de tyndtbefolkede områder. Her er udskiftning af oliefyr med individuelle varmepumper oplagt. Elselskaberne skal ikke være bekymret for, om der bliver solgt el til varmepumper.

Fjernvarmeselskaberne bliver de nye store elkunder, men til centrale varmepumper med høj effektiv og fornuftig anvendelse af fjernvarmeinfrastrukturen.

Hvad med de andre?
Når elselskaberne argumenterer for, at alle skal have ret til at fravælge fjernvarmen, så vil resultatet måske nok blive en oplevet frihed for den første, som frakobler sig. Men hvad med de tilbageværende?

Man efterlader en regning og større varmetab til de tilbageværende fjernvarmekunder. Dermed bliver det billigere for endnu en kunde at vælge den individuelle løsning, og snart er der kun de få til at tage sig af arv og gæld fra de mange, der gennem tiden har nydt godt af fjernvarmen. Sidste hus lukker og slukker. 

Danskerne har gennem årtier investeret i en fjernvarmeinfrastruktur, som leverer mere end 60 procent grøn og miljøvenlig varme.

En ny energiaftale skal forbedre vilkårene for fjernvarmesektoren, så fjernvarmen kan fortsætte med at blive 13 procent billigere hvert tredje år, og så der fortsat kommer 20.000 nye fjernvarmekunder om året på bekostning af de individuelle gas- og oliefyr.

Det giver den bedste løsning både for samfundsøkonomien og for den enkelte.

Forrige artikel Lektor: Landbruget skal forstå, at cirkulær økonomi er fremtiden Lektor: Landbruget skal forstå, at cirkulær økonomi er fremtiden Næste artikel Konservative: Energibesparelser kommer af sig selv – også uden tilskud Konservative: Energibesparelser kommer af sig selv – også uden tilskud