Forsyninger vil selv inddrive borgernes gæld

SKAT: Tre brancheorganisationer foreslår i brev til skatteministeren, at forsyningerne fremover selv kan inddrive deres gæld hos borgerne. Det sker, efter at Skats inddrivelsessystem er sat i bero.

Danva, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening har rettet henvendelse til skatteminister Karsten Lauritzen (V) med et ønske om, at kommunalt ejede forsyningsselskaber fremadrettet ikke skal være underlagt Skats inddrivelsessystem.

“Vandselskaberne oplever, at inddrivelsessystemet via Skat fungerer trægt, så forsyningerne konstant mangler trecifrede millionbeløb i ubetalte regninger. Den træge inddrivelse øger risikoen for, at restancer falder for forældelsesfristen, hvilket medfører økonomiske tab og alt andet lige højere takster for øvrige kunder,” siger direktør i Danva Carl-Emil Larsen.

Lige nu er Skats automatiske inddrivelsessystem, EFI, sat i bero, og der afventes en analyse, som tager stilling til systemets fremtid. Brancheforeningerne har en løsning klar til, hvordan opgaven med at inddrive restancer hurtigt og nemt kan varetages af forsyningerne selv.

Login