Har Middelfart endelig fundet sin målestok?

ENERGIRENOVERING: Efter års jagt på redskaber til at få husejerne til at energirenovere boligen har Middelfart Kommune måske endelig fundet en brugbar målestok. Og så endda ved et tilfælde.

Middelfart Kommune har været vidt omkring i forsøget på at få husejerne til at gøre noget ved energiforbruget i boligen.

Man har inviteret borgerne til kaffe i forsamlingshusene ud fra tanken om, at det var billigere at få isoleret taget og hulmuren, hvis naboerne også var med.

Man har efteruddannet de lokale håndværkere. Tilbudt husstandene gratis energirådgivning. Forsøgt at etablere et samarbejde mellem håndværkere, energiselskaber og banker. Man har sågar givet borgerne kontante tilskud, hvis bare de ville gøre en aktiv indsats for at nedbringe energiforbruget.

Login