Her er forsyningssektorens corona-tiltag

COVID-19: Affald vil fortsat blive hentet, og el, varme og vand leveret, men frygten for coronavirussen får forsyningsbranchen til at aflyse konferencer, sende ansatte hjem og finde epidemiplaner frem fra skuffen.

Statsministeren beordrede onsdag aften Danmark til at lukke ned for at undgå, at coronavirussens hærgen rammer for hårdt.

Men hvordan håndteres den melding i de brancher, der sørger for, at danskerne har rent vand at drikke og vaske hænder i, varme hjem at opholde sig i, og som henter affaldet?

Alt sammen kritisk infrastruktur, der foregår lidt i det skjulte, men er afgørende for borgernes sundhed, miljø og generel forsyningssikkerhed.

Login