Ingeniører: Nyt lovforslag om skat på overskudsvarme i modstrid med klimaloven

DEBAT: Nyt forslag fra Skatteministeriet kommer ikke til at give bedre og enklere regler og er direkte i modstrid med intentionerne i klimaloven, skriver ingeniører i PlanEnergi. 

Af Per Alex Sørensen og Jakob Worm
Ingeniører i PlanEnergi

Lige nu er et forslag om beskatning af overskudsvarme (der burde hedde spildvarme, for det er varme, som ellers går til spilde) til behandling i Folketinget.

Desværre fremlægger Skatteministeriet det som en forenkling og forbedring af reglerne, men det giver ikke et bedre resultatet. Enkelte ”nemme” projekter vil givetvis blive gennemført, men en lang række muligheder vil forblive uløste på grund af beskatning og bureaukrati.

Direkte i modstrid med intentionerne i klimaloven. Forslaget viser, at Skatteministeriet ikke er bedst egnet til at udforme energipolitikken i Danmark.

Ingen afgift på overskudsvarme
Vi har jo regler for isolering af bygninger for at undgå, at vi fyrer for fuglene. Tilsvarende burde der være et krav om, at overskudsvarme skal udnyttes, når det er fornuftigt. Kommunerne kunne i deres varmeplanlægning screene for kilder til overskudsvarme og samarbejde med fjernvarmeværker og virksomhederne om at få det realiseret. Derfor bør der være så få forhindringer som muligt. Det vil sige ingen afgift på overskudsvarme og enkle regler for godkendelse og økonomi for parterne i projekterne.

Som Klimarådet også har påpeget, bør der ikke være afgift på overskudsvarme svarende til biomasse.

Simpel måde at udnytte varmen på
I dag er der en meget simpel måde at udnytte overskudsvarmen på. Hvis virksomheden forærer varmen væk, er det afgiftsfrit. Det sker for eksempel ved Arlas mejeri i Rødkærsbro og ved Facebooks datacenter i Odense. Den regel falder væk, og Skatteministeriet siger, at de med det nye forslag prøver at behandle virksomhederne mere ens med to nye afgiftssatser.

Men ude i virkeligheden er mulighederne meget forskellige. Mange steder skal der investeres store summer i teknisk udstyr på virksomheden og en fjernvarmeledning til den nærliggende by.

Effektiv varme fra virksomheder
Som rådgivende ingeniører i branchen ved vi, at mange fjernvarmeværker meget gerne vil udnytte mere overskudsvarme, og de vil også have mere el ind i deres varmeproduktion. Blandt andet på grund af bøvlet med at skaffe overskudsvarme installerer fjernvarmeværkerne i disse år varmepumper i stor stil af typen luft/vand. Det ville være meget mere effektivt, hvis det var varme fra en virksomhed. Det ville betyde et langt mindre elforbrug.

Projekter med overskudsvarme kræver en del administration, og virksomheden skal være meget motiveret til at starte denne type projekt, og de har normalt travlt med at passe deres kerneforretning. De projekter der dog er blevet realiseret de senere år, skyldes lokale ildsjæle på fjernvarmeværkerne eller på virksomhederne. I fremtiden bør der være både tilskyndelse og pres for at få gang i flere projekter.

Derfor bør det nuværende afgiftsforslag sættes i bero, og området bør vurderes i en større sammenhæng.

Forrige artikel Steen Hildebrandt: Det bæredygtige velfærdssamfund er vores næste mål Steen Hildebrandt: Det bæredygtige velfærdssamfund er vores næste mål Næste artikel Noah til Energinet: Baltic Pipe er ikke en trædesten mod et grønt energisystem Noah til Energinet: Baltic Pipe er ikke en trædesten mod et grønt energisystem