Lea Wermelin lover miljøtjek af CO2-lagre under havet

Det er lige nu sparsomt med konkrete erfaringer, men alle projekter vil blive miljøvurderet, når der tages hul på at lagre CO2 under dansk farvand, fastslår miljøministeren. Stort flertal ventes at støtte lovforslaget.

Placeholder image
I årtier er der blevet hentet olie og gas op af Nordsøen. I fremtiden håber politikerne, at CO2 i stedet kan pumpes ned under havbunden i Nordsøen. Nyt lovforslag er skridt på vejen. Foto: Nerijus Adomaitis/Reuters/Ritzau Scanpix

En væsentlig sten synes ryddet af vejen til at lagre CO2 under dansk hav.

Et stort flertal meldte under førstebehandlingen i Folketinget sig i hvert fald klar til at stemme for at ændre havmiljøloven, så det bliver muligt at transportere CO2 på havet og lagre det under havbunden.

Jeg synes, det er vigtigt at sige, at alle projekter vil blive miljøvurderet.

Lea Wermelin (S), Miljøminister

Kun Frie Grønne meddelte, at partiet ikke vil stemme for, mens Enhedslisten syntes andre partiers klimapolitiks ”vægtning på lagring af CO2 bliver blæst for højt op.”

Forud for lovbehandlingen har flere miljøorganisationer ellers kritiseret forslaget og ønsket politikerne tog det ”af bordet”.

De mener forslaget vil tillade et brud på dansk miljøpolitiks grundfæstede princip om ikke at bruge undergrunden til deponering af affald, og frygter, at CO2 kan sive fra lagrene og skade havmiljøet.

De bekymringer delte folketingspolitikerne dog ikke, der bredt set ser sig tilfredse med regeringens justering af lovteksten ovenpå høringssvarene, så det står mere klart, at der vil ske en miljøvurdering.

”Jeg synes, det er vigtigt at sige, at alle projekter vil blive miljøvurderet,” lød det også fra miljøminister Lea Wermelin (S) under lovbehandlingen.

Påvirker havmiljøet

Her fortalte hun, at det er sparsomt med konkrete erfaringer i forhold til de påvirkninger, der kan være på miljøet alt den stund, at Danmark på nuværende tidspunkt ikke har CO2-lagre under havbunden. 

Erfaringen fra Norge har dog vist, at risikoen for udslip fra lagrene ikke er særlig stor, slog hun fast.

”Men det er klart, at der ved etablering af CO2-lagre under havbunden vil være påvirkning af det marine miljø og den marine natur,” sagde Lea Wermelin og gav selv eksempler: Forstyrrelser af havbunden, udledning af kemikalier, boremudder, støj og emissioner.

Vil stille miljøkrav 

Hun tilføjede, at der ved monitorering af lagrene også vil være påvirkninger fra seismiske undersøgelser, som kan påvirke fisk og pattedyr. Det vil dog alt sammen afhænge af, hvor lagringen skal finde sted, lød det.

Sker det i eksisterende offshoreanlæg, er påvirkningen alt andet lige mindre, fordi der ikke i samme grad som ved nye anlæg skal laves forundersøgelser, foretages boringer og etableres infrastruktur.

”Den konkrete påvirkning vil også afhænge af nærheden til truede arter og beskyttede områder, og det vil og skal der naturligvis tages højde for i de krav, der bliver stillet til tilladelserne til lagring,” sagde miljøministeren.

Ifølge Folketingets tidsplan kommer lovforslaget til afstemning 16. december.

Omtalte personer

Lea Wermelin

Miljøminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2011)

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser