Mikkel Brandrup ny direktør for Dansk Affaldsforening

NAVNE: Ny direktør i Dansk Affaldsforening bliver Mikkel Brandrup, der tidligere har været foreningens politiske chef. Han overtager direktørstolen efter Charlotte Fischer, der stoppede i sommer.

Det bliver Mikkel Brandrup, der som ny direktør i Dansk Affaldsforening skal stå i spidsen for den kommunale affaldssektors interessevaretagelse.

Han overtager posten fra Charlotte Fischer, der efter et lille år i spidsen for Dansk Affaldsforening stoppede i sommer, efter hun og bestyrelsen så ”forskelligt på foreningens strategiske udvikling.”

Siden har Mikkel Brandrup været konstitueret direktør, men nu bliver han det så permanent.

”Det er jeg glad og stolt over, for jeg synes det er en rigtig spændende opgave. Affaldssektoren er i gang med en ret hastig udvikling og omstilling mod den cirkulære økonomi, og samtidig skal vi spille en rolle med at understøtte klimaambitionerne,” siger Mikkel Brandrup.

10 års erfaring fra branchen
Brandrup har været ansat i Dansk Affaldsforening i næsten tre år, senest som politisk chef. Før var han i konsulenthuset Operate og energiselskabet Natur-Energi A/S.

Sammenlagt har Mikkel Brandrup 10 års erfaring med interessevaretagelse og politikudvikling på energi- og forsyningsområdet.

Selv håber han som direktør at kunne hjælpe med, at affald, cirkulær økonomi og klima bliver tænkt mere sammen.

”Affaldssektoren er bindeledet i omstillingen til grøn økonomi. Vi har rigtig mange muligheder og tangenter at spille på. Det er noget af det, jeg håber at kunne bidrage med. At skabe den sammenhæng,” siger Mikkel Brandrup.

To store opgaver venter
Han peger på, at affaldssektoren står over for to store opgaver: EU’s genanvendelsesmål for husholdningsaffald i 2035, og regeringens klimamål om reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030.

”Det bliver en stor opgave, hvor jeg tror de kommunale affaldsselskaber kan bidrage rigtig positivt. Og hvor vi også vil komme med forslag til, hvordan det kan nås. Vi vil også række hånden ud mod staten og sige, hvad er det for nogle rammer, vi har brug for, hvis vi skal kunne bidrage. For det kan vi, og det skal vi, men nemt bliver det ikke,” siger Mikkel Brandrup.

Umiddelbart betyder direktørskiftet ikke de store organisatoriske ændringer i Dansk Affaldsforening. Først skal den ledige stol som politisk chef have ny ejer.

”Så må vi se på længere sigt, hvad der sker. Det er et foreningsspørgsmål. Umiddelbart fortsætter vi med samme setup, som vi har haft hele tiden,” siger Mikkel Brandrup.

Forrige artikel I januar var den politiske opbakning væk: Nu sælger Ørsted alligevel Radius I januar var den politiske opbakning væk: Nu sælger Ørsted alligevel Radius Næste artikel  LA og Cepos efter frasalg af Radius: Staten bør sælge Ørsted LA og Cepos efter frasalg af Radius: Staten bør sælge Ørsted
Dan Jørgensen: I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg

Dan Jørgensen: I dag har vi alt for mange forbrændingsanlæg

STOP: EU-retten sætter en stopper for et forbud mod import af affald, så klimaminister Dan Jørgensen (S) vil nå målet ved at lade forbrændingsanlæg udkonkurrere hinanden. Vi har grønnere alternativer, som kan erstatte den varme, forbrændingsanlæggene producerer, siger ministeren.