Ny aftale åbner sluserne for hård kystbeskyttelse i kommunerne

JORDSKRED: Afgørelser i sager om kystbeskyttelse skal ikke længere træffes af Kystdirektoratet, men af kommunerne selv. Rød blok angriber regeringens aftale med kommunerne, mens DF glæder sig til at køre Kystdirektoratet ud på et sidespor.

Foto: Martin Sylvest/Scanpix
Klaus Ulrik Mortensen

Den eneste viden, som Kystdirektoratet har bidraget med, er, at man skal sandfodre. Og mig bekendt er der masser af huse, der er faldet i vandet på grund af den beslutning.

En tradition for årelange slagsmål mellem Kystdirektoratet og kommunerne er på vej til at blive lagt i graven.

Torsdagens aftale mellem regeringen og kommunerne betyder nemlig, at det fremover er kommunerne selv, der træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse.

Målet med aftalen er, at det skal blive hurtigere og langt mere simpelt for kommunerne at lave store fælles kystbeskyttelsesprojekter.

“Hurtigere afgørelser og mindre bureaukrati er afgørende for de borgere, der kan se havet æde sig vej ind mod huset og deres ejendom, eller som har oplevet oversvømmede stuer og kældre,” siger miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Mere hård kystbeskyttelse
Aftalen gør op med en række af de dispensationer og tilladelser, der i øvrigt kræves for at lave kystbeskyttelse. Det betyder, at kommunerne i de konkrete sager ikke skal bruge ressourcer på at dispensere fra fredninger eller bygge- og beskyttelseslinjer.

En anden konsekvens af aftalen med kommunerne er, at grundejerne fremover skal have lettere ved at betjene sig af såkaldt hård kystbeskyttelse. Hidtil har der været krav om, at man i forsøget på at undgå erosion af kysterne skulle fodre med sand, som er gravet op fra havbunden.

Metoden har fra flere sider været beskyldt for at være spild af penge. Og nu lytter regeringen så til kritikken ved at gøre det lettere at etablere stenhøfder og andre mere bastante alternativer.

“Borgerne får bedre mulighed for at benytte hård kystbeskyttelse, og i de store fælles projekter fjerner vi en række restriktioner for, hvornår man kan få tilladelse til at kystbeskytte. Det er noget, som både borgere og kommuner har ønsket,” siger Esben Lunde Larsen.

Fejlslagent dige førte til årlige oversvømmelser
Hermed rækker ministeren hånden ud til de borgere, som i desperation har oplevet, at deres beboelse trods konkrete planer om kystsikring gang på gang er blevet oversvømmet.