Ny stormflodsordning skal minde om almindelig forsikring

RAPPORT: Efter tre års arbejde afsluttes evalueringen af stormflodsordningen. Blandt anbefalinger lyder det, at den fremtidige model i højere grad skal kopiere forsikringsbranchens principper.

Tidligere på ugen modtog erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) en 244 sider lang rapport fra det udvalg, som i marts 2014 blev sat til at evaluere stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne.

Rapporten indeholder en række anbefalinger til ordningernes dækningsomfang, organisering og finansiering.

Blandt andet anbefaler udvalget en række tiltag, så dækningen i ordningerne i højere grad nærmer sig private forsikringsselskabers almindelige dækning. De skadelidte borgere og virksomheder kan således forholde sig til erstatningsspørgsmålet på samme måde, som var det deres almindelige forsikring, der dækkede.

Login