Pia Olsen Dyhr: Fjernvarme er noget, vi er fælles om

DEBAT: Som forbrugere er vi vant til det frie valg. Men det er ikke nødvendigvis en god idé, når det kommer til fjernvarme, hvor den enes valg kan have negative konsekvenser for dem, der forbliver i fjernvarmen, og for den grønne omstilling, skriver Pia Olsen Dyhr (SF).

Af Pia Olsen Dyhr
Formand og energiordfører for SF

Vi er vant til som forbrugere at kunne vælge, og det er der mange fordele ved. Jeg kan vælge at købe en rød racercykel; andre kan vælge en sort bedstemorcykel; og atter andre en blå elcykel.

Mit valg begrænser ikke andres muligheder for at vælge frit, og det er fint. Er det så ikke også en god idé, at folk frit skal kunne vælge, om de vil tilslutte sig fjernvarmen eller ej?

Ikke nødvendigvis. For der er den vigtige pointe, at fjernvarme er noget, vi er fælles om. Hvis halvdelen af borgerne i et område vælger fjernvarmen fra, ja, så bliver den dyrere for den anden halvdel – fordi der er en række faste omkostninger til ledningsnet ud til området og dermed skalafordele.

Den enes valg af individuel opvarmning har altså negative konsekvenser for dem, der forbliver i fjernvarmen.

I værste fald kan det sætte en negativ spiral i gang i form af framelding, højere pris, flere frameldinger. Risikoen er størst i forbindelse med små fjernvarmeværker. I de store byer skal fjernvarmen nok klare sig.

Risikabelt at tænke langsigtet
Den risiko kan igen påvirke fjernvarmeværkets investeringsbeslutninger, fordi det bliver mere risikabelt at tænke langsigtet og for eksempel vælge en dyr investering som en stor varmepumpe, hvor man risikerer, at kunderne forsvinder, før den er afskrevet. Og dermed kan det skade elektrificering, innovation og mulighederne for dansk eksport af fjernvarmeteknologi.

Det er omvendt rigtigt, at frit valg af opvarmningsform kan skabe et pres på fjernvarmen for at blive mere effektiv. Spørgsmålet er bare, om det effektiviseringspres ikke kan skabes på andre måder, uden de risici som frit forbrugsvalg åbner op for?

Der er jo for kort tid siden aftalt en model med benchmarking og årlige produktivitetskrav, som har vist sig at virke i vandsektoren. Hvorfor ikke give den en chance for at virke en tid i fjernvarmesektoren, og se, om vi ikke kan høste effektiviseringsgevinster uden at risiko lukning af gode fjernvarmeværker?

Grøn omstilling
Lad mig tilføje, at enkelte fjernvarmeværker har en dårlig økonomi og en urimelig høj varmepris. Hvis de ikke opper sig, vil det være fornuftigt at lade nogle af dem lukke i god ro og orden. Det betyder, at kunderne skal over på individuel opvarmning, og her er det vigtigt, at vi tilrettelægger det sådan, at det næsten altid bliver mest fordelagtigt at vælge en varmepumpe.

Og så er der det ved det, at vi lettere kan sikre en bæredygtig grøn omstilling af fjernvarmen end af den individuelle opvarmning, hvor alt for mange i forvejen vælger pillefyr eller brændeovn, der fyres op med biomasse uden synderlige bæredygtighedskrav. Og lagring af varme – typisk i vandtanke - som vil blive stadig vigtigere i fremtidens grønne energisystem, er formentlig mere realistisk kollektivt end individuelt.

Så selvom frit valg kan lyde besnærende, så skal man huske, at der er forskel på cykler og opvarmning.

Forrige artikel Dansk Energi: Sæt fjernvarmeforbrugerne fri Dansk Energi: Sæt fjernvarmeforbrugerne fri Næste artikel Lektor: Landbruget skal forstå, at cirkulær økonomi er fremtiden Lektor: Landbruget skal forstå, at cirkulær økonomi er fremtiden
  • Anmeld

    Boe Carslund-Sørensen

    Fjernvarme er noget mange er tvunget ind i !

    Hvor fælles er man om noget, som er blevet tvunget til at betale til ?