S efter pesticidfund i drikkevandet: Vi er vidne til en massiv forurening

DRIKKEVAND: Fund af pesticidrester får Socialdemokratiet til at slå alarm. "Det er voldsomt og helt uacceptabelt," siger partiets miljøordfører. Miljøstyrelsen nedtoner problemet.

Der skal handling til. Og det skal være nu.

Sådan er meldingen fra Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, efter at en screening fra Miljøstyrelsen har afsløret mange fund af problematiske pesticider i grundvandsboringer. Hvor der i en række tilfælde er tale om overskridelse af grænseværdierne.

”Det er en massiv forurening, vi er vidne til. Det er omfattende, når omkring ti procent af de undersøgte grundvandsboringer har pesticidfund over det tilladte. Det er voldsomt og helt uacceptabelt,” siger Christian Rabjerg Madsen.

Han vil have miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at gå ind i sagen.

”Vi er nødt til at få sikret os, at vandværkerne bringer det ned under grænseværdien,” siger Christian Rabjerg Madsen.

Der kommer en regning
Han lægger ikke skjul på, at det ikke bliver gratis, og det må man finde løsninger på blandt Folketingets partier, lyder det.

”Jeg frygter, at det vil give meget store prisstigninger for enkelte forbrugere, der er uheldige at bo de forkerte steder. Så den diskussion er vi nødt til at have på Christiansborg," siger Christian Rabjerg Madsen. 

Så er du klar til at finde skatteyderpenge til det?

"Jeg vil ikke afvise nogen finansieringskilder. Men jeg vil kende prisen først. Men det er klart, at der er flere muligheder. Det kan betales via vandprisen eller skattefinansiering. Men der er også den mulighed, at vi kigger på den pesticidafgift, som vi snart skal drøfte,” siger han.

Udgør ikke en risiko
Hele miseren skyldes, at Miljøstyrelsen i en screening har gjort mange fund af stoffet desephenyl-chloridazon i grundvandsboringer. I 17 procent af prøverne var der endda tale om fund over grænseværdien af det stof, der ellers har været forbudt siden 1996. Screeningen mere end bekræfter den tendens, som DR har beskrevet siden sidste år.

Der er også gjort fund over grænseværdien for to andre stoffer: 1,2,4-triazol og methyl-desephenyl-chloridazon.

Miljøstyrelsen vurderer dog samtidig, at der er ikke er nogen risiko forbundet med overskridelserne.

”De fundne koncentrationer vurderes ikke at udgøre en uacceptabel risiko for sundheden,” lyder Miljøstyrelsens vurdering af desephenyl-chloridazon.

Ikke brug for yderligere
Styrelsen besluttede sidste år at anbefale vandværkerne, at man analyserer for desephenyl-chloridazon, og stoffet har siden 27. oktober indgået i vandværkernes obligatoriske analyser.

Det skal fremover også gælde for 1,2,4-triazol, lyder det fra Miljøstyrelsen, der også vil inddrage kemikaliet i grundvandsovervågningen i 2018.

Miljøstyrelsen peger også på, at 1,2,4-triazol siden 2014 har været underlagt ”væsentlige restriktioner", og samlet set mener man ikke, at der er behov for yderligere tiltag.

Ikke for sjov
Men ifølge Socialdemokratiet tager styrelsen alt for let på problemet.

”Det er ikke for sjov, at vi har lave grænseværdier i Danmark. Det er, fordi vi har begrænset viden om, hvor farlige de her stoffer er,” siger Christian Rabjerg Madsen og fortsætter:

”Hvis du spørger professor i miljømedicin Philipe Grandjean, så er han ikke sikker på, at de her stoffer ikke er hormonforstyrrende og farlige for børns hjerner. Så vi skal ikke acceptere, at grænseværdierne bliver overskredet.”

Altinget arbejder på at få en kommentar fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Forrige artikel Alternativt energiudspil: Mange af vores forslag er ikke politisk gangbare Alternativt energiudspil: Mange af vores forslag er ikke politisk gangbare Næste artikel Minister: Pesticid-fund i drikkevandet truer ikke helbredet Minister: Pesticid-fund i drikkevandet truer ikke helbredet