Følg L 64 Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige med videre
(Skatteministeriet)

19/12
2019

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 64).

Læs mere
17/12
2019

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 64).

Læs mere
5/12
2019

Deputation: DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening besøger Skatteudvalget

Folketingets Skatteudvalg får besøg af DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening vedrørende L 64 (Forskellige ændringer på inddrivelsesområdet med videre).

Læs mere
11/12
2019
21/11
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 64).

Læs mere
15/11
2019

Lovforslag: L 64 (Skatteministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse samt forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Læs mere