Kristian Tolbøll

Redaktionsassistent (25)

Jeg studerer til dagligt på kandidatuddannelsen i Statskundskab på Københavns Universitet. 

Kontakt:
Telefon: +45 3334 3540
tolboell@altinget.dk
Altinget