April 2020

Fredag 17. april

KL. 13:00
 • Webinar: Resultat af overenskomstforhandlinger 2020

  På grund af coronavirus afventer Dansk Byggeri situationen, før de inviterer til fysiske orienteringsmøder om resultatet af forårets overenskomstforhandlinger. Indtil da inviteres medlemmer af brancheorganisationen til webinar. Webinaret afholdes kun som betingelse af at mæglingsforslaget bliver godkendt, hvilket offentliggøres 16. april 2020.

Tirsdag 21. april

KL. 13:00
 • Webinar: EU's handlingsplan for cirkulær økonomi

  Dakofa inviterer til et webinar, der forklarer hovedlinjerne i Europa-Kommissionens nye handlingsplan for at fremme cirkulær økonomi i EU. 

Onsdag 22. april

KL. 9:30
 • Onlinemøde: Tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2020

  Onlinemødet skal give indblik i og gode råd til teknologier, man kan ansøge tilskud til i den kommende ansøgningsrunde til ordningen for modernisering af slagtesvinestalde 2020. 

Maj 2020

Onsdag 20. maj

KL. 13:00
 • Webinar: Mulighederne for CO2-fangst, lagring og brug

  Arrangementet sætter spot på CO2-fangst, og hvorvidt det er den rigtige metode til at nedsætte CO2-udledninger fra forbrænding af affald og øvrige brændsler.

Juni 2020

Torsdag 11. juni

KL. 12:00
 • Folkemødet 2020 (AFLYST)

  Beslutningstagere, organisationer og borgere mødes på årets folkemøde i Allinge, der i år afholdes for 10. gang.

November 2020

Tirsdag 24. november

KL. 9:00
 • Konference: KL's Teknik og Miljø 2020

  I samarbejde med Odense Kommune holder KL årets teknik og miljø konference for politikere og beslutningstagere på området i landets kommuner. Miljøminister Lea Wermelin deltager.