Energi- og varmeplanlægger som brænder for den grønne omstilling søges af Kolding Kommune­

Søg dette job
Arbejdssted: Miljø - og Klima, Miljø og Grøn omstilling, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding Arbejdstid: 37 timer pr. uge med flekstid. Ansættelsestidspunkt: 1. august 2022 eller snarest muligt Hvad kan vi tilbyde: Brænder du for at bidrage til en bæredygtig fremtid? Vil du være med til at hjælpe Kolding Kommunes borgere og virksomheder med at nedbringe udledningen af klimagasser? Og trives du i tæt dialog med kollegaer med forskellige fagligheder, engagerede borgere og virksomheder? Så søg stillingen som medarbejder i Energiteamet i Miljø og Klima, og bliv en del af et team, hvor vi samarbejder om at nå Kolding Kommunes ambitiøse mål for omstillingen på energiområdet. I Kolding Kommune har vi travlt, for vi er i fuld gang med en række spændende opgaver på energiområdet - nogle er på ideniveau, flere er under planlægning og projektering, og andre er under udførelse. Vi arbejder på en strategisk energiplan, som skal lægge linjerne for den grønne omstilling for energisektoren, og vi er ved at lægge sidste hånd på vores DK2020-klimahandleplan, der skal vise vejen til en netto-nuludledning af klimagasser i 2050. Vi har dialog med projektudviklere og lokalområder om etablering af solcelle- og vindmølleprojekter i kommunen, og vi samarbejder med varmeforsyningsselskaberne om at omstille varmeforsyningen fra naturgas til fjernvarme. Desuden har vi en del henvendelser fra borgere, der gerne vil kende deres muligheder for alternative varmekilder. Derfor har vi brug for en kollega, der kan hjælpe os med at nå i mål med omstillingen på energiområdet. Arbejdet omfatter blandt andet:
 • Besvarelse af borgerhenvendelser om varmeforsyning
 • Dialog med borgere og virksomheder om energibesparelser
 • Dialog og samarbejde med forsyningsselskaber og nabokommuner om udrulning af fjernvarme
 • Dialog og samarbejde med projektudviklere om etablering af VE-anlæg
 • Sagsbehandling inden for varmeforsyningsområdet
Hvem er du? Du behøver ikke at have praktisk erfaring, men det vil være en fordel, at du har kendskab til energiområdet og den relaterede lovgivning og har lyst til at arbejde i en offentlig administration og en politisk ledet organisation. Vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer:
 • Værdsætter at samarbejde med forskellige aktører og fagligheder - både internt og eksternt herunder borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, projektudviklere og rådgivere
 • Er struktureret, selvstændig og god til at samarbejde.
 • Kan formidle et budskab for både fagfolk og ikke-fagfolk.
 • Er god til at håndtere interessemodsætninger, se muligheder og finde løsninger igennem dialog.
 • Trives med mange/forskellige bolde i luften.
 • Er initiativrig, har gå-på-mod og et godt humør.
På det faglige niveau forventer vi, at du:
 • Har en relevant videregående uddannelse som ex. ingeniør, energi-, miljøplanlægger eller en anden uddannelse inden for naturvidenskab eller samfundsvidenskab.
 • Har kendskab til varme- og energiplanlægning eller projekter
 • Har kendskab til lovgivning/sagsbehandling/myndighedsgodkendelser
 • Har kendskab til interessentinddragelse.
 • Er god til at kommunikere i både skrift og tale på dansk.
 • Har kørekort til personbil.
Hvem er vi? Organisatorisk er afdelingen Miljø og Klima placeret i området Miljø og Grøn Omstilling i By- og Udviklingsforvaltningen sammen med afdelingerne Natur og Vand, og Miljø og Erhverv. I alt er vi ca. 50 administrative medarbejdere, fordelt på tre afdelinger. Lederstilen er motiverende med stor fokus på uddelegering, teamorganisering og tværgående samarbejde. Vi er en ambitiøs kommune, som har forpligtet os til at gøre særlige indsatser for en bæredygtig udvikling, og gerne går forrest med hensyn til nye metoder i opgaveløsningen eller nye tilgange til at involvere vores interessenter. I Miljø og Grøn Omstilling er verdensmålene centrale og vi løser derfor opgaver og projekter på tværs af fagområder og forvaltninger, for at indfri målene, understøtte synergi, fleksibilitet og kompetenceudvikling. Vi kan tilbyde et spændende arbejde i storrumskontor, hvor der er let adgang til sparring og samarbejde. Afdelingen for Miljø og Klima er en ambitiøs og passioneret afdeling, som sætter det kollegiale og sociale højt i en travl hverdag. Afdelingen består af 10 medarbejdere, der alle bidrager med forskellige fagligheder og arbejdsopgaver i teams i afdelingen og på tværs af Miljø og Grøn Omstilling. Vi dækker i afdelingen primært følgende opgaver: Klimatilpasning og regnvandshåndtering, spildevand, varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning samt bæredygtig indkøbspolitik. Du bliver en del af det tværgående Energiteam, hvor vi pt er 3 medarbejdere, der arbejder med strategisk energiplanlægning, varmeplanlægning og myndighedsopgaver indenfor varmeforsyningslovgivningen samt udarbejdelse af DK2020 klimahandleplan og opfølgning på bæredygtighedsstrategiens mål om CO2-reduktion. Vores tilgang er strategisk, samtidig med at vi har fokus på at skabe praktiske resultater og holde et højt informationsniveau til borgere og virksomheder. Om By og Udviklingsforvaltningen I By- og Udviklingsforvaltningen arbejder vi for at styrke og udvikle hele kommunen som en attraktiv og bæredygtig bosætnings-, oplevelses- og vækstkommune. Vi vil være et skridt foran og skabe positive forandringer og et ambitiøst fællesskab. Her er højt til loftet, frie rammer og dermed rig lejlighed og plads til din faglige og personlige udvikling. Om Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen er én af fem forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen "Kolding - Sammen designer vi livet" og et mindset, vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Løn: I henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.​​​​​​​ Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Jakob Weber på telefon 29200051 Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningen skal vedlægges relevante uddannelsesbeviser. Ansøgningsfrist: 12. juni 2022​​​​​​​ Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt 23. og 24. juni 2022
  Søg dette job
  Verden kigger på Kolding
  Vi udforsker sammen og ud fra borgerens centrum. Her er ikke én løsning, som er rigtig for alle. Gennem idérige og nytænkende processer søger vi i fællesskab mod ny viden og originale løsninger. Der skabes værdi for den enkelte og bæredygtige resultater til gavn for alle.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen