Job med mening: Sæt retning for økonomien i verdens første energiøer.
Kan du agere trusted advisor for ledelsen og sætte retningen for økonomistyringen i verdens første energiøer?

For vores kunde søger vi en finansiel business partner på chef-niveau for Energiø-programmet. Programmet er den største investering Danmark har gjort i den grønne omstilling og omdrejningspunktet i at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Her har du den strategiske sparring med programledelsen og ansvaret for økonomistyringen på tværs af både driften og Energiø-anlægsprojekterne. Økonom med forretningsorienteret - og kommercielt mindset Som Trusted Advisor og finansiel business partner bliver du en del af afdelingen Økonomipartner - i selskabet Koncernøkonomi og Business Support. Afdelingen tæller 11 fagligt dygtige økonomer, der er økonomipartnere for de forskellige forretningsenheder på tværs af organisationen. Virksomheden, der er statsejet, er beliggende i det sydlige Jylland og har 1600 ansatte. Som finance business partner er du allokeret 100% til at arbejde med økonomistyringen i Energiø-programmet, der har ansvaret for at realisere virksomhedens arbejde med energiøerne i henholdsvis Nordsøen og ved Bornholm, hvor virksomheden blandt andet skal etablere og drive elkabler mellem det danske elsystem, energiøerne og andre lande samt sikre integrationen af kommende havvindmølleparker i energisystemet. I rollen sikrer du god og proaktiv økonomistyring på tværs af programmet og understøtte udviklingen af den interne økonomistyring, ligesom du sikrer at samtlige økonomiressourcer i programmet koordineres og spiller sammen. Dine konkrete opgaver dækker derudover:
 • Udarbejdelse af økonomisk rapportering til program-, selskabs, og koncernledelsen samt bestyrelsen
 • Strategisk sparring til programledelsen
 • Løbende koordinering og udvikling af økonomistyringen på tværs af programmet, herunder projektøkonomistyring, økonomisk kontraktstyring, driftsøkonomistyring, samt håndtering af økonomistyringen ift. identificerede risici
 • Ansvarlig for økonomistyringen af drifts- og udviklingsomkostningerne
 • Interessenthåndtering - både internt og eksternt
 • Søge EU tilskud og sikre at disse nås, samt afrapportering til EU
Om dig og din baggrund Du har solid erfaring med økonomistyring i et kommercielt orienteret set-up, og har skabt dokumenterede resultater som finansiel rådgiver og projekt controller. Det er en fordel, men ikke en betingelse, at du har erfaring fra en politisk ledet organisation. Som person arbejder du struktureret og du indgyder tillid og bygger relationer. Du formår at koordinere og får enderne til at hænge sammen på tværs at projektet. Du er vant til at formidle og præsentere beslutningsoplæg og resultaterne af dit arbejde. Du har en bred og dyb værktøjskasse inden for økonomistyring, og er ekspert i Excel. Det en fordel, hvis du har kendskab til SAP. Motiveres du af et meningsfyldt arbejde og store frihedsgrader i dagligdagen? Du drives af et fagligt ledelsesansvar med mulighed for at skabe tydelige resultater. Arbejdsstedet er i Fredericia men det er absolut en mulighed, at bo i KBH og arbejde hjemme 2-3 dage om ugen. Hvis du samtidig motiveres af at blive en del af en organisation, hvor selvstændighed, fleksibelt og balanceret arbejdsliv står højt på dagsordenen, skulle du tage at søge jobbet. Er du interesseret? Populos har ansvaret for rekrutteringen - se evt www.populos.dk. Vi holder løbende samtaler og tager først stillingen af, når jobbet er besat. Vi glæder os til at høre fra dig. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
  POPULOS ER ET MODERNE SEARCH- OG KONSULENTHUS
  Her kan I få hjælp til at finde de bedste topledere, specialister og bestyrelsesmedlemmer, som kan få succes og skabe resultater i jeres virksomhed – både på kort og lang sigt.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen