Lilleholt redegør for kommunale klimatilpasningsprojekter