Lilleholt: Det vil være muligt at opnå dispensation til etablering af biogasanlæg