Jørgensen: Der er et stort potentiale for produktion af brændstoffer via Power-to-X, da brændstofferne teoretisk set kan erstatte al fossil brændstof