EL: Hvor stor en andel af biomassen udgøres af gylle?