SF: Skal kollektiv varmeforsyning fortsat være en offentlig opgave?