Lilleholt: Vi har nedsat en arbejdsgruppe til at vurdere mulighederne i det reviderede teledirektiv