Wermelin: Et menneske på 70 kilo indtager mellem 63 og 147 mikrogram pesticidrester om dagen