V: Hvilke opgaver skal Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet spare på?