Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Aftagepligten til fjernvarme skal moderniseres

SVAR:

FJERNVARME: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at der i sommeren 2020 er indgået en klimaaftale for energi og industri, hvilket betyder, at aftagepligten til fjernvarme skal moderniseres for at muliggøre en øget udnyttelse af egen overskudsvarme og egen VE-produktion.

Wammen: Regeringen vil lancere en strategi for grønne offentlige indkøb til efteråret

SVAR:

INDKØBSPOLITIK: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at regeringen er bevidste om potentialet i, at offentlige indkøb kan være med til at undersøgte den grønne udvikling i samfundet. Derfor vil regeringen lancere en strategi for grønne offentlige indkøb til efteråret i forbindelse med de næste skridt for den samlede klimahandlingsplan for 2020. 

Jørgensen: Jeg kan blankt afvise, at min politiske indsats på nogen måde er påvirket af erhvervsmæssige særinteresser

SVAR:

GAVER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at han blankt afviser, at hans politiske indsats er påvirket af erhvervsmæssige særinteresser. Derudover henviser ministeren til den ordning, der indebærer, at ministrene én gang om måneden offentliggør oplysninger om deres udgifter og aktiviteter, herunder oplysninger om modtagne gaver.

Jørgensen: Støtten til vedvarende energi bør være teknologineutral

SVAR:

SOLCELLEANLÆG: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Signe Munk (SF), at støtten til vedvarende energi bør være teknologineutral, fordi konkurrence mellem teknologierne vil sikre, at de mest omkostningseffektive projekter vil få støtte til at levere grøn strøm. Derfor vil Jørgensen ikke fastsætte en støtteordning til bygningsintegrerede solceller.

Jørgensen: Energinets analyseforudsætninger kan ikke isoleret set bruges til at vurdere fremdriften af opfyldelse af klimamål

SVAR:

KLIMAMÅL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Ruben Kidde (R), at analyseforudsætningerne er grundlaget for Energinets arbejde med analyser og planlægning og er et sandsynligt udviklingsforløb for den del af det danske energisystem, der har betydning for Energinets arbejde. Analyseforudsætningerne kan dog ikke isoleret set bruges til at vurdere fremdriften i forhold til 70 procent-målsætningen, da de ikke indeholder en vurdering af Danmarks samlede energiforbrug.

Jørgensen: Der arbejdes på en standardisering af opladere i EU

SVAR:

TELEFONOPLADER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at der allerede bliver arbejdet på en standardisering af opladere i EU. Det er dog et komplekst arbejde, da regler, der ikke er teknologineutrale, kan risikere at sætte den teknologiske udvikling i stå.