Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Eventuelle boringer ved Svane-feltet kræver ny tilladelse

SVAR:

GASFELT: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at der er adskillige trin, der skal godkendes, før der må blive udført boringer i området omkring Svane-fundet. Blandt andet skal der i første omgang hentes en ny tilladelse til indvinding, da området ikke er længere er licenselagt. Derudover skal der også foretages en miljøvurdering samt indhentes de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige godkendelser hos Arbejdstilsynet.

Jørgensen: Bredbåndspuljen er umiddelbart en forsøgsordning

SVAR:

BREDBÅND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Jane Heitmann (V), at bredbåndspuljen var en forsøgsordning, som skulle løbe i perioden 2016-2019. Bredbåndspuljen var ikke på finansloven for 2019, og den var heller ikke på regeringens finanslovsforslag fremsat 2. oktober 2019. Regeringen vil dog overveje at forlænge puljen, hvis den bliver evalueret positivt. 

Jørgensen: Navneskiftet kostede cirka 150.000 kroner

SVAR:

NAVNEÆNDRING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Thomas Danielsen (V), at ministeriets navneændring i alt havde udgifter for 141.546,20 kroner. Da ministeriet i forvejen er flyttet til en ny bygning, har der ikke været udgifter til nye skilte.

Jørgensen: En kommune kan oprette et separat selskab til at drive solcelleanlæg

SVAR:

SOLCELLER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Kathrine Olldag (R), at en kommune kan oprette ét selskabsmæssigt adskilt selskab til at opstille, eje og drive flere solcelleanlæg, og at anlæggene gerne må være opstillet på forskellige matrikler. Det vil dog ikke være lovligt at have et egetforbrug på matriklen.