Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt vil ændre procedure efter fracking-forløb på Lolland

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren vil blive bedre til at inddrage lokale borgere og politikere, når der skal gives tilladelse til olie- og gasindvinding. Energistyrelsen er i gang med en undersøgelse, skriver ministeren i et svar til Rasmus Nordqvist (ALT).

Birk Olesen: Private har ikke ansvar for kloakker

SVAR:

Parcelhusejere på private fællesveje har ikke ansvar for at vedligeholde ledninger, der helt eller delvist håndterer de tilgrænsende ejendommes spildevand (kloak). Det skriver bygnings- og boligministeren i et svar til Pernille Bendixen (DF).

Lilleholt: Oplysninger om datacentre er følsomme

SVAR:

Energi- og forsyningsministeren vil ikke oplyse, hvor mange nye store datacentre, myndighederne forventer i den kommende tid. Ministeren henviser dog til Energinets årlige analyseforudsætnigner.