Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Her er ændringerne i solcelleejernes forhold

SVAR:

SOLCELLER: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser sit udvalg om samtlige ændringer i solcelleejeres forhold siden ultimo 2012. Ændringerne omfatter blandt andet tarifmodellen 2.0, afskaffelsen af den timebaserede elafgiftsfritagelse for nye VE-anlæg og indførslen af flexafregning.