Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Der findes ingen mindstegrænse for vandtryk

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer udvalget, at der ikke i normalregulativet er en mindstegrænse for vandtryk. Vandtrykket skal dog til enhver tid opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt.

Lilleholt: Regeringen vil lempe elvarmeafgiften

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Christian Poll (ALT), at vi skal udnytte det geotermiske energi i undergrunden. I den forbindelse vil regeringen lempe elvarmeafgiften yderligere.

Lilleholt: Sådan finansieres Viking Link

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser til Søren Egge Rasmussen (EL), at Energinet vil finansiere Viking Link gennem statslige genudlån i Nationalbanken. 

Lilleholt: Viking Link vil skabe handelsgevinster for Danmark

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at Viking Link vil skabe betydelige handelsgevinster for Danmark pga. større afsætningsmuligheder og højere afregningspriser samt flaskehalsindtægter.

Esben Lunde: Det mener regeringen om socialøkonomiske reparationsvirksomheder på affaldsområdet

SVAR:

Miljøministeren kommenterer sammen med energi-, forsynings- og klimaministeren på et spørgsmål fra sit udvalg vedr. socialøkonomiske reparationsvirksomheder på affaldsområdet fremsent af Dansk Affaldsforening. Regeringen mener dog ikke, at den offentlige sektor skal bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger udover det offentliges kerneområde.