Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Dan Jørgensen: Gebyrer skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen

SVAR:

VANDFORSYNING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at en vandforsynings gebyr ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Ministeren opfordrer forbrugere til at benytte klagemuligheden, hvis forbrugeren mener, at et vandselskab kræver urimeligt høje gebyrer.

Wermelin: Jeg vil sikre, at alle kommuner har opdaterede tal om spildevand

SVAR:

INDSATS: Miljøministeren svarer Carl Valentin (SF), at regeringen vil sikre, at spildevandsselskaberne får økonomiske incitamenter til at have færre spildevandsoverløb, hvilket kræver bedre data om mængden og indholdet i spildevandsoverløb. Derfor vil ministeren sikre, at alle kommuner har opdaterede tal om spildevandsoverløb.