Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Nord Stream 2 krydser eksisterende strømkabler

SVAR:

NORD STREAM: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Nick Hækkerup (S), at ansøgningen om Nord Stream 2 krydser en række kabler, herunder tre strømkabler mellem Sverige og Bornholm, der er ejet af Energinet.

Lilleholt: Der er ikke truffet afgørelse om Nord Stream 2

SVAR:

NORD STREAM: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der endnu ikke er truffet afgørelse om ansøgningen til Nord Stream 2, men at Danmark ikke er internationalt forpligtet til at tillade anlæg af transitrørledninger på søterritoriet, men kan give tilladelse hertil.