Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Erhvervssektorer er ikke forpligtet til at ramme en 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne

SVAR:

AALBORG PORTLAND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mai Villadsen (EL), at der ikke er angivet nogen forpligtende klimamål for sektorer i forhold til en reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Flere relevante virkemidler vil være i spil for specifikke virksomheder, eksempelvis kan det i nogle tilfælde være samfundsøkonomisk fornuftigt at indfange den udledte CO2.

Jørgensen: Etableringen af 5G er som udgangspunkt markedsbaseret

SVAR:

5G: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Erling Bonnesen (V), at etableringen af 5G er markedsbaseret, og infrastrukturen udbygges på baggrund af efterspørgslen på markedet. Det forventes, at der skal sættes nyt udstyr op rundt om i landet i forbindelse med udrulningen af 5G-nettet, men placering og tidsperspektiv besluttes af selskabernes kommercielle planer. 

Wermelin: Vi definerer ikke grundvand på en ny måde

SVAR:

GRUNDVAND: Miljøministeren svarer Lise Bech (DF), at ministeriet definerer grundvand som vand under terræn i et vandmættet jordlag på linje med EU-Kommissionen. Der er dermed ikke indført ny praksis. 

Jørgensen: Gennemsnitstemperaturen vil cirka stige med 3,4 °C

SVAR:

TEMPERATURSTIGNING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at DMI's Klimaatlas viser, at i det høje udledningsscenarie vil gennemsnitstemperaturen i Danmark stige med 3,4 °C. Der er dog store usikkerheder forbundet med tallet.