Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Der er et stort potentiale for produktion af brændstoffer via Power-to-X, da brændstofferne teoretisk set kan erstatte al fossil brændstof

SVAR:

POTENTIALE: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der skal udarbejdes en strategi for anvendelse af Power-to-X i Danmark, da potentialet er stort. Teoretisk set kan brændstofferne erstatte al fossil brændstof anvendt i Danmark, såfremt der er tilstrækkeligt VE-strøm tilgængeligt. 

Jørgensen: Energinet må i to tilfælde varetage virksomhed vedrørende bredbåndsforbindelser

SVAR:

BREDBÅND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Egil Hulgaard (K), at Energinet må have virksomhed vedrørende bredbåndsforbindelse i to tilfælde. Det er en forudsætning, at det sker i tilknytning til Energinets transmissionsvirksomhed, har en naturlig sammenhæng med Energinets transmissionsvirksomhed og har et væsentligt mindre arbejdsmæssigt og økonomisk omfang end transmissionsvirksomheden.

Jørgensen: Vi forventer, at stort set hele den potentielle CO2-reduktion fra oliefyr bliver indfriet med de allerede vedtagne initiativer

SVAR:

OLIEFYR: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mette Hjermind Dencker (DF), at man forventer, at de fleste oliefyr er udskiftet i 2030, og at oliefyr derfor kun vil udlede omkring 0,1 millioner tons CO2 i 2030. Det vil sige, at stort set hele den potentielle CO2-reduktion fra oliefyr ventes indfriet med de allerede vedtagne initiativer.

Jørgensen: Vi lægger ikke op til at detailstyre spildevandsforsyningssektoren i lovforslaget

SVAR:

SPILDEVAND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Egil Hulgaard (K), at der ikke lægges op til at detailstyre spildevandsforsyningssektoren i lovforslaget. Lovforslaget skal sikre gode rammer for klimatilpasning, uden at forbrugere betaler unødigt meget for det. Klimatilpasning er et område, hvor selskabets ydelser i høj grad berører andre aktørers interesser, hvilket kan medføre et pres på selskaberne.

Jørgensen: Energistyrelsen forventer, at alle vil få svar på ansøgninger om tilskud til udskiftning af varmepumper inden 2021

SVAR:

TILSKUD: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Alex Vanopslagh (LA), at Energistyrelsen startede sagsbehandlingen af ansøgningerne om tilskud til udskiftning af varmepumper i oktober 2020, da Bygningspuljen åbnede. Energistyrelsen startede tilsagnsgivningen 11. november 2020 og forventer, at alle ansøgere vil få svar ultimo 2020.