Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Der er frit leverandørvalg i Danmark

SVAR:

El: Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser sit udvalg om de gennemsnitlige omkostninger til elforbrug hos en typisk ejerlejlighedskunde i Kalundborg og Trekantsområdet. Han oplyser også, at der er frit leverandørvalg i Danmark.

Lilleholt: Vi er i løbende dialog om Klimarådets anbefalinger

SVAR:

KLIMARÅD: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Pia Olsen Dyhr (SF), at Klimarådet skal bidrage med uafhængig rådgivning. Det betyder ikke, at ministeriet ikke har løbende dialog med rådet og diskuterer resultater, anbefalinger osv. Den praksis er forenelig med rådets uafhængige arbejde. 

Ellemann: Vandmiljø forurenes ikke af spildevand fra samletanke

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Pia Adelsteen (DF), at spildevand fra samletanke ledes til renseanlæg, hvorefter det udledes til et overfladevandsområde. Der afledes således ikke vand direkte fra samletanken til vandmiljøet.

Ellemann: Nye vandområdeplaner vil tage stilling til yderligere spildevandsindsatser

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at der på baggrund af spildevandspåvirkede vandløb udpeges områder, hvor der skal gennemføres spildevandsindsatser for ukloakeret spredt bebyggelse. Der vil i forbindelse med vandområdeplanerne for 2021 -2027 blive taget stilling til, om der er behov for yderligere spildevandsindsatser for at opnå god økologisk tilstand i vandløb.

Lilleholt: markedsbaseret finansiering er til gavn for borgerne

SVAR:

FINANSIERING: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Pia Olsen Dyhr (SF), at regeringen ikke vil fjerne muligheden for at stille kommunale garantier. Ministeren mener, at en markedsbaseret finansiering på den lange bane er til gavn for borgerne i alle dele af landet.

Lilleholt: Nord Stream 2 krydser eksisterende strømkabler

SVAR:

NORD STREAM: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Nick Hækkerup (S), at ansøgningen om Nord Stream 2 krydser en række kabler, herunder tre strømkabler mellem Sverige og Bornholm, der er ejet af Energinet.