Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Der er ikke truffet afgørelse om Nord Stream 2

SVAR:

NORD STREAM: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der endnu ikke er truffet afgørelse om ansøgningen til Nord Stream 2, men at Danmark ikke er internationalt forpligtet til at tillade anlæg af transitrørledninger på søterritoriet, men kan give tilladelse hertil.

Lilleholt: Flere grønne jobs i 2016

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser til sit udvalg, at den grønne energibeskæftigelse i Danmark steg fra 29.800 årsværk i 2015 til 31.200 i 2016, svarende til en stigning på 4,7 pct. Til sammenligning var den gennemsnitlige årlige vækst i beskæftigelsen i 2014-2016 på ca. 1,0 pct. for erhvervslivet generelt.