Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Vi oplever en stor vilje blandt virksomhederne til at efterleve CO2-kvoteordningens regler

SVAR:

HØRINGSSVAR: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Christoffer Aagaard Melson (V), at EU's kvotehandelssystem er en hjørnesten i dansk og europæisk klimapolitik, og derfor er det vigtigt at opdatere den danske CO2-kvotelov, så den fremstår klar og gennemsigtig. De berørte virksomheder skal indrette sig efter reglerne, og de har en stor evne og vilje til at efterleve reglerne. 

Jørgensen: Den nationale biogasproduktion vil være den samme, uanset om gasledningen til Lolland-Falster etableres eller ej

SVAR:

GAS: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at etableringen af en gasledning til Lolland og Falster vil ikke umiddelbart kan bidrage til en større produktion af biogas i Danmark, da støtten til ny biogasproduktion udbydes i landsdækkende udbud. Den nationale biogasproduktion vil være den samme, uanset om gasledningen til Lolland-Falster etableres eller ej.

Jørgensen: Det påvirker ikke den danske omstilling af energisystemet til grøn energi, når bionaturgascertifikater sælges til virksomheder i udlandet

SVAR:

BIOGAS: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at når biogas opgraderes og tilføres gasnettet i Danmark, regnes klimaeffekten med i det danske klimaregnskab. Derfor påvirker det ikke de danske scenarier for omstilling af energisystemet til grøn energi, når bionaturgascertifikater sælges til virksomheder i udlandet.

Jørgensen: Et forbud mod brug af kul til el- og fjernvarmeproduktion vil umiddelbart stå i strid med EU's regler om varernes frie bevægelighed

SVAR:

KUL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Energistyrelsen analyserer de juridiske muligheder for at forbyde fossile brændsler til el- og varmeproduktion. Den foreløbige vurdering er, at et forbud mod brug af kul til el- og fjernvarmeproduktion udgør en handelshindring, som derfor i udgangspunktet er i strid med EU's regler om varernes frie bevægelighed.

Jørgensen: Etableringen af 5G er som udgangspunkt markedsbaseret

SVAR:

5G: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Erling Bonnesen (V), at etableringen af 5G er markedsbaseret, og infrastrukturen udbygges på baggrund af efterspørgslen på markedet. Det forventes, at der skal sættes nyt udstyr op rundt om i landet i forbindelse med udrulningen af 5G-nettet, men placering og tidsperspektiv besluttes af selskabernes kommercielle planer.