Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Erhvervssektorer er ikke forpligtet til at ramme en 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne

SVAR:

AALBORG PORTLAND: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mai Villadsen (EL), at der ikke er angivet nogen forpligtende klimamål for sektorer i forhold til en reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Flere relevante virkemidler vil være i spil for specifikke virksomheder, eksempelvis kan det i nogle tilfælde være samfundsøkonomisk fornuftigt at indfange den udledte CO2.

Wermelin: Vi definerer ikke grundvand på en ny måde

SVAR:

GRUNDVAND: Miljøministeren svarer Lise Bech (DF), at ministeriet definerer grundvand som vand under terræn i et vandmættet jordlag på linje med EU-Kommissionen. Der er dermed ikke indført ny praksis. 

Jørgensen: Gennemsnitstemperaturen vil cirka stige med 3,4 °C

SVAR:

TEMPERATURSTIGNING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at DMI's Klimaatlas viser, at i det høje udledningsscenarie vil gennemsnitstemperaturen i Danmark stige med 3,4 °C. Der er dog store usikkerheder forbundet med tallet.

Jørgensen: Regeringen har indgået en partnerskabsaftale med Aalborg Portland om at arbejde for en reducering af drivhusgasudledningerne i cementindustrien

SVAR:

CEMENTPRODUKTION: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at regeringen har indgået en partnerskabsaftale med Aalborg Portland om at arbejde for en reducering af drivhusgasudledningerne i cementindustrien. I forbindelse med regeringens klimapartnerskaber har Aalborg Portland bidraget med flere anbefalinger. 

Wermelin: Dette indebærer en kommunal tilladelse til at udlede spildevand

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Jacob Jensen (V), at en tilladelse til udledning af spildevand til et vandområde fra et spildevandsanlæg bliver meddelt af kommunen efter miljøbeskyttelsesloven. Når kommunen giver tilladelse til udledning af spildevand, skal det i tilladelsen sikres, at udledningen ikke er til hinder for, at målsætningen for det pågældende område kan udledes.