Januar 2021

Torsdag 21. januar

KL. 8:00
 • AFLYST: Morgener med mening: Klimaloven og civilsamfundet med Connie Hedegaard

  Arrangementet er aflyst grundet coronasituationen. På det tredje og sidste arrangement i 'Morgener med mening'-møderækken vil tidligere EU-kommissær og miljøminister Connie Hedegaard give sit bud på, hvad civilsamfundet kan gøre for at nå klimalovens målsætninger.

KL. 17:30
 • Møde: Borgerrepræsentationen

  Borgerrepræsentationen holder sit første møde i det nye år, og medlemmerne skal blandt andet behandle Badar Shahs udmeldelse og tage stilling til kommunens miljøkonsekvensvurdering for Lynetteholm. 

Lørdag 30. januar

KL. 13:00
 • Enhedslistens Kulturfestival

  Enhedslisten afholder kulturfestival på Frederiksberg.

Februar 2021

Torsdag 18. februar

KL. 9:00
 • Kommunalpolitisk Topmøde 2021

  Det kommunalpolitiske topmøde danner rammerne for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL's delegeretmøde.