Herlev og Gentofte Hospital søger chef for Økonomi, Data og Planlægning
Vi er et af landets største akuthospitaler med ca. 6.300 ansatte, et budget på ca. 4,9 mia. kr. og ca. 800 sengepladser. Derudover er vi et højt specialiseret hospital, nationalt kræftcenter og et meget forskningsaktivt universitetshospital.

Vores ledestjerne på hospitalet er Godt Behandlet, og vi har høje ambitioner. Vi ønsker at Herlev og Gentofte Hospital, nu og i fremtiden, markerer sig som et af de bedste hospitaler i landet - både i behandlingen af patienterne og som en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. Om afdelingen Afdelingen består af tre enheder: Budget, Data og Planlægning, som hver ledes af en enhedschef. Vi lægger vægt på erfaring med ledelse, og gerne også ledelse af ledere. I afdelingen er der i alt 30 meget fagligt erfarne og engagerede medarbejdere i et miljø præget af en uformel samarbejdsform, hvor alle bidrager til at drifte, udvikle, implementere og eksekvere. Opgaverne er mangfoldige og løses på tværs af, og i samarbejde med hele hospitalet. Væsentlige opgaver er økonomistyring, dataanalyser, planlægningsopgaver og opfyldelse af kræftpakker og patientrettigheder. Se afdelingens organisationsdiagram her Om jobbet Du bliver en af direktionens vigtigste sparringspartnere, med reference til hospitalsdirektøren. Det er afgørende at du kan indgå i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med hele direktionen, der består af hospitalsdirektøren og fire vicedirektører. Du vil også indgå i en række regionale samarbejder med øvrige hospitaler og koncerncentre. Sammen med dine medarbejdere sørger du for, at der bliver leveret data og analyser og faglig sparring, som direktionen kan basere sine beslutninger på. Vi lægger vægt på, at afdelingen understøtter en stabil drift, med overblik over den samlede økonomi i bred forstand, så hospitalet kan fokusere på målopfyldelse, nye veje til udvikling og det strategiske fokus. Afdelingen har desuden en afgørende rolle i, gennem data og sundhedsplanlægning, i tæt samarbejde med klinikken, at sikre omstilling og udvikling af hospitalets organisering og patientforløb. Du vil indgå i Hospitalsledelsen, der består af direktionen, de øvrige tre stabschefer og hospitalets kliniske afdelingsledelser. Vi tilbyder en stilling med ansvar for:
 • En solid og langsigtet økonomi- og kapacitetsstyring på tværs af hospitalet, der kan danne grundlag for direktionens beslutninger og hospitalets målopfyldelse
 • Via afdelingens medarbejdere at understøtte afdelingerne med god økonomistøtte, kvalitetssikret data og planlægningsgrundlag, så der skabes mest mulig tid til kerneopgaven
 • Sikre afdelingens prioritering af opgaver
 • Være orienteret mod omverdenen, mulige udviklingstendenser og kunne tage de nødvendige initiativer
 • Bidrage til fortsat udvikling og nyorientering af hospitalets opgaveløsning gennem robuste data og analyser
 • Sikre afdelingens fortsatte gode arbejdsmiljø, så de engagerede og dygtige medarbejdere fastholdes og udvikles.
Om dig Vi søger en erfaren leder, med gedigen indsigt i styring og planlægning i sundhedssektoren. Der er tale om en stilling i en kompleks organisation, hvor erfaring tæller i forhold til at kunne bevare helhedsoverblik. Derudover forventer vi af dig, at
 • Du har en relevant akademisk uddannelse og betydelig erfaring med området
 • Du har som leder fokus på en samarbejdskultur der er præget af videndeling
 • Du kan have mange bolde i luften, du har overblik over "forretningen" og kan arbejde resultatorienteret; også under tidspres
 • Du har en solid faglig og personlig ballast indenfor styring, analyse og opfølgning
 • Du har initiativ, og tager ansvar for at hospitalet er i rette tid med de opgaver der ligger i årskadencerne for budgettering og planlægning
 • Du er stærk kommunikator, vedholdende, fleksibel og kan træffe strategiske beslutninger
 • Har forståelse for sundhedsvæsnets udfordringer og spændingsfelter
 • Du er et ordentligt menneske, som holder af at samarbejde med mange forskellige faglige miljøer
 • Du har en åben ærlig og ledende ledelsesstil og har evnen til at skabe trivsel i afdelingen
 • Du formår at udvikle dine medarbejdere fagligt og personligt ved at uddelegere, inddrage og give plads til nye initiativer.
Ansættelsesvilkår Stillingen besættes i henhold til aftale for chefer indgået med bl.a. Djøf og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stillingen tiltrædes 1. december 2022, eller efter nærmere aftale. Hospitalets afdelinger er beliggende på to matrikler: Herlev Hospital og Gentofte Hospital, og du vil skulle arbejde på begge matrikler. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Anne Jastrup på telefon 40 82 11 65, for yderligere oplysninger eller en uformel drøftelse af jobbet og perspektiverne for den rette ansøger. Ansøgningsfrist og proces for ansættelse Ansøgningsfristen er den 25. september 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Første samtalerunde forventes afholdt den 5. oktober 2022 og anden samtalerunde den 11. oktober 2022. Ansøgere, som går videre til anden samtalerunde, gennemfører personprofilanalyse. Dette sker elektronisk, og det forventes, at der gives personlig tilbagemelding ved et møde i uge 41. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvisningsmateriale
  Det handler om liv
  Hver dag bringer vi liv til verden, vi redder liv og vi forbedrer liv.

  Vores patienter er det meningsfulde omdrejningspunkt for alt, hvad vi gør, og vi søger dygtige, engagerede og nærværende medarbejdere, som kan og vil bidrage til, at patienter føler sig godt behandlet hos os. Herlev og Gentofte Hospital er en stor dynamisk arbejdsplads med stærke faglige miljøer og med plads til, at du får både dine kompetencer og dine ambitioner i spil. Vi tager godt imod dig, så kom og vær med!

  Fakta
  Herlev og Gentofte Hospital er Region Hovedstadens største akuthospital med flere stærke specialer, der driver forskning og behandling i international klasse. Hospitalet åbnede i 2021 nye flotte fysiske rammer på Herlev-matriklen. Akutmodtagelse, Børn og Unge og flere medicinske sygdomme er flyttet ind. Kvinde-Barn sygdomme, Fødeafsnit og operationsafsnit følger i september 2022.

  Herlev og Gentofte Hospital har 6.300 ansatte
  Hospitalet har 23 kliniske afdelinger
  Hvert år gennemføres 940.000 ambulante besøg, 140.000 akutte ankomster, 78.000 indlæggelsesforløb og 35.000 operationer
  Hospitalet har et driftsbudget på 4,9 mia. kr.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen