Svar til Sloth Andersen: Disse aktører er inviteret med til at styrke sundhedsplejen

1273414

I Det Radikale Venstre ser vi med stor interesse på arbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen med styrket sundhedspleje og styrket indsats de første 1.000 dage, som partierne bag overførselssagen 2021/2022 var enige om:

”Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen frem mod budget 2023 med inddragelse af praktikere og ledere ser på hvordan man kan styrke sundhedspleje for socialt udsatte børnefamilier og en udvidelse af de eksisterende indsatser til alle familier i barnets første 1000 dage.”

På den baggrund ønskes svar på følgende spørgsmål:

1. Hvad er tidsrammen for levering af forslagene - og arbejdet i det hele taget?

2. Hvad er omfanget af arbejdet?

3. Hvilke aktører inddrages?

4. Forventes arbejdet at indebære en vurdering af, om der vil komme faktiske forslag med udgiftsestimater?

5. Har forvaltningen yderligere relevante oplysninger om arbejdet?”

Se hele spørgsmålet
Svar

Ad 1 Arbejdet er planlagt frem mod mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) den 22. juni, hvor BUU får præsenteret et forslag til budgetnotat angående styrket sundhedspleje i barnets første 1000 dage. Der afholdes workshop med de relevante interessenter 4. maj, hvilket skal give input til budgetnotatets indhold.

Ad 2 Inddragelsen udgøres af en tre timers workshop, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen har inviteret relevante interessenter. Herefter kan følge bilateral opfølgning med de enkelte deltagere for at kvalificere idéerne frem mod aflevering af sag til BUU-mødet 22. juni.

Ad 3 Børne- og Ungdomsforvaltningen har inviteret Københavns Forældreorganisation, BUPL Hovedstaden, LFS, en sundhedsplejerske og fællestillidsrepræsentant fra Dansk Sygeplejeråd, en teamleder i sundhedsplejen, en sundhedsplejerske, en klyngeleder, en pædagog, Børns Vilkårs småbørnspsykolog, en faglig chef samt centrale medarbejdere fra Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Ad 4 Inddragelsesprocessen forventes at føre til konkrete forslag, som Børne- og Ungdomsforvaltningen beregner økonomi på. Det kommer til at indgå i det budgetnotat, der fremlægges for BUU den 22. juni, og som kan indgå i forhandling om budget 2023.

Ad 5 Børne- og Ungdomsforvaltningen sørger for at koordinere arbejdet med andre processer, fx i regi af Politik for Udsatte Byområder, som evt. kan indebære forslag til Budget 2023 om udsatte børnefamilie


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser