SF: Vil Krag overveje at ændre lovgivningen, så store kommuner får mulighed for at aflaste formænd i Børne- og Ungeudvalget?