Christiania-talsmand: DF nægter at have indflydelse på de unges forbrug

DEBAT: Både fortalere og modstandere af en legalisering deler en fælles bekymring for de unge hashbrugere. Men når eksempelvis DF afviser en statskontrolleret løsning, afviser de også muligheden for at have indflydelse på de unges forbrug, skriver Risenga Manghezi.

Af Risenga Manghezi
Talsmand, Christiania

Hvis man ser på de gennemgående tråde i denne paneldebat her på Altinget, så er der særligt én ting, der springer frem hos såvel fortalere for legalisering som hos fortalere for et fortsat forbud. Det er en fælles bekymring for de unge hashbrugere.

Bekymringen er rettet mod de unge, der risikerer at komme ud i et misbrug. Dem, der i forvejen er på kanten af samfundet. Dem, der har problemer med at gennemføre selv kortere uddannelser og passe job. Dem, som har psykiske problemer og ryger hash for at selvmedicinere.

Det handler om 2,1 procent af unge mellem 16 og 24 år, som ifølge Stofrådgivningen ryger alt for meget hash.

Succes med alkohol- og cigaretkampagner
Når jeg læser forbudspolitikkernes indlæg er det oftest sundhedsfaglige argumenter som bruges, og der henvises til Sundhedsstyrelsens konstatering af, at hash er farligt.

Dette argument bruges til at understøtte en antagelse om, at vi ikke kan lovliggøre, netop nu, når vi har haft held til at få unge til at ryge og drikke mindre.

Men hvordan er det lykkedes os at begrænse rygningen og indtaget af alkohol? Der er netop lykkedes, fordi vi som samfund har kontrol over hele den værdikæde, der tjener penge på salg af tobak og alkohol.

Vi har brugt den kontrol til at at skabe og hæve aldersbegrænsninger og til at skrive oplysninger og advarsler på alkoholen og tobakkens indpakning.

Så længe vi står uden for indflydelse over værdikæden, der styrer salget af cannabis, så stiller vi os uden for muligheden for reelt at påvirke de unge med rådgivning og oplysning. 

For hashen går ikke væk af, at vi siger, at den er forbudt. Tværtimod. I Sundhedsstyrelsens vejledning til forældre om hash, bøjes budskabet i neon: ”Unge kan få fat i hash over hele landet, og de kender til det: 80 procent af unge i 9. klasse mener, at de kunne skaffe hash, hvis de ville.”

DF's nej tak til indflydelse
Når Finn Rudaizky (DF) i sit indlæg retorisk takker nej til torsdagsbong på gymnasierne overser han, at det, han i virkeligheden siger nej tak til, er at have indflydelse på, om der bliver røget torsdagsbong på gymnasierne.

Og han siger nej tak til at have indflydelse på, om der bliver røget hash på de tekniske skoler. Og han siger nej tak til at have indflydelse på, om der bliver røget hash i folkeskolerne.

Han siger simpelthen nej tak til at have indflydelse, og også nej tak til at tage et egentligt ansvar.

Ingen plan for de unge
Og det er ærgerligt. For selvom Rudaizky bruger meget krudt i sit indlæg på at påstå, at overborgmester Frank Jensen (S) ikke har en plan for de unge, så gør Rudaizky sig ikke selv den ulejlighed at komme med et eneste forslag til, hvad vi så skal gøre for de unge.

I Colorado, Washington og andre amerikanske stater har man haft en plan for at beskytte de unge. Og det er soccer-moms og statsanklagere, der har ført an for at få denne plan realiseret.

Planen har været at opnå kontrol med værdikæden omkring salget af cannabis ved at lovliggøre den. Derved kunne man stille skrappe krav til aldersgrænser og emballering, præcis som vi gør på alkoholområdet og på tobaksområdet. Og man har brugt beskatning til at skabe indtægter, så rådgivningen mod misbrug kunne styrkes.

Unges hash-forbrug stiger ikke i Colorado
De første tal er begyndt at rulle ind fra Colorado og de viser et fald i antallet af gymnasieelever, der prøver at bruge cannabis fra 22 procent til 21 procent.

Det demonterer myterne om, at der skulle blive flere brugere ved en lovliggørelse. En forsøgsordning med legalisering af cannabis i Danmark er således netop en plan for at gøre noget for at mindske misbruget blandt unge.

 

Forrige artikel Frank Jensen: Stop polemikken og lad os gå sammen om en løsning Frank Jensen: Stop polemikken og lad os gå sammen om en løsning Næste artikel DKR: Forebyggelse af seksuelle overgreb kræver mere viden DKR: Forebyggelse af seksuelle overgreb kræver mere viden
 • Anmeld

  Zigzak Zachrau

  Restriktioner

  1. Ingen under 18 år kan lovligt købe eller ryge hash. Derfor vil det stadig være forbudt for de fleste elever i gymnasiet.
  2. Forbyd al rygning offentligt. Så må både smøg- og hashrygere kun ryge der, hvor andre ikke er. På den måde generer ingen røg andre. Sådan er det i Ghana, hvis det virker der (og det gør det), så burde det ku la sig gøre i Danmark.

  Problem solved.

 • Anmeld

  Mathies Kolja Suszkiewicz Suszkiewicz · Studerende på Msc in Integrated Food Studies AAU København

  Legalisering kan give bedre hjælp til de unge

  Ved en legalisering vil staten tjene på extra moms, afgifter og skatter fra cannabis salg og spare udgifter til politi, domstole og fængselsvæsen ved ikke at skulle opretholde FN cannabis forbuddet.
  Disse milliarder af kroner kan bruges til bedre hjælp til de unge.
  Det er da en pædagogisk fallit erklæring at vi bruger politiet til at skræmme de unge fra at ryge hash.
  Lav hellere en samlet indsats mod misbrug af alkohol/cannabis/stoffer/cigaretter/osv. på alle folkeskoler og ungdomsuddannelser.
  Mød de unge i øjenhøjde, forstå deres subkulturer og tilbyd dem nogle spændende alternativer til at være påvirkede.